เนื้อหาวันที่ : 2021-10-01 07:02:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1281 views

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เลือกดีเอ็กซ์ซี เทคโนโลยี ยกระดับอีอาร์พีสู่คลาวด์

โซลูชันบนระบบคลาวด์ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงระบบไอทีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อภารกิจของบริษัทให้มีความทันสมัย และบูรณาการโซลูชันดิจิทัลเข้าด้วยกันโดยใช้ SAP S4/HANA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างคล่องตัว

ดีเอ็กซ์ซี เทคโนโลยี หรือ DXC Technology (NYSE:DXC) ประกาศความสำเร็จในการอัพเกรดและการย้ายระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ในส่วนธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของเอสซีจีไปยังระบบคลาวด์ – ภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุให้ DXC พัฒนาระบบบนโครงสร้าง Google Cloud Platform (GCP) แล้วทำการย้ายระบบ SAP S4/HANA ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสู่ระบบคลาวด์ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดความราบรื่นต่อเนื่องไปอีก 5 ปีข้างหน้า

เอสซีจี (Siam Cement Group หรือ SCG) กลุ่มธุรกิจชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเป็นหนึ่งในสามกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และคอนกรีต โดยบริษัทได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับดีเอ็กซ์ซี เทคโนโลยี มายาวนานกว่า 10 ปี เพื่อให้ทำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดการเอาต์ซอร์สงานบริการทางด้านไอที จัดการระบบไพรเวตคลาวด์ ระบบความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการติดตั้งใช้งานแอพพลิเคชันต่าง ๆ และการให้บริการสนับสนุน
เนื่องจากการดำเนินงานทางธุรกิจของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ใช้แอพพลิเคชัน SAP ERP ที่พัฒนาขึ้นหลายชุด (Instances) จึงจำเป็นต้องมีความสามารถมองเห็นและตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานได้ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise-wide Visibility) ที่คมชัดครอบคลุมในทุกหน้าที่การทำงานทางธุรกิจ ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นเป้าหมายดังกล่าวนี้ DXC จึงได้วางแนวทางให้เปลี่ยนจากการใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมแบบ On-premises มาเป็น Google Cloud Platform (GCP) โดยจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ :

  • การย้ายระบบไปสู่คลาวด์ที่รวดเร็วกว่า ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานของกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี น้อยที่สุด 
  • มีความสามารถในการปรับขยายหรือลดขนาดระบบ ERP เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้าและปริมาณข้อมูลได้สะดวก 
  • สามารถรวม SAP หลายชุดเข้าด้วยกัน โดยย้ายการทำงานของ SAP เดิมทั้งหมดขึ้นไปยัง Google Cloud Platform (ด้วย Platform as a Service) ช่วยให้สามารถเข้าถึงเครือข่ายของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ซึ่งกระจายอยู่ใน 33 บริษัทครอบคลุม 14 ประเทศ

ธาริณี จูเจริญ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล - ธุรกิจระดับภูมิภาค ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท เอสซีจี กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการก่อสร้างในภูมิภาคอาเซียนกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่าน โดยกรอบแนวคิดและการให้ลำดับความสำคัญในสายตาของลูกค้ากำลังเปลี่ยนไป รวมถึงต้องปรับตัวเข้ากับ New Normal อีกด้วย ดังนั้นการที่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี หันมามุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบคลาวด์จึงช่วยให้เราสามารถนำหน้าคู่แข่งในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้ เราได้จับมือกับพันธมิตรที่เราเชื่อมั่นอย่างดีเอ็กซ์ซี เทคโนโลยี ซึ่งคุ้นเคยและเข้าใจในระบบไอทีของธุรกิจของเราเป็นอย่างดี และได้ช่วยให้เราสามารถเร่งดำเนินการตามกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของเราด้วยแนวทางที่คุ้มค่า”
นับตั้งแต่มีการใช้งานระบบใหม่บนคลาวด์ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขึ้นมาก ทำให้พนักงานของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กว่า 1,000 คนสามารถใช้โซลูชันได้แบบบูรณาการครอบคลุมในด้านการเงิน การขาย ห่วงโซ่อุปทาน การจัดหาและการจัดซื้อ การผลิต และการวางแผนการผลิต

อภิชาต อรุณคุณารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอ็กซ์ซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การนำโซลูชันบนคลาวด์มาปรับใช้งานในแนวทางนี้ช่วยทำให้เอสซีจีสามารถปลดล็อคความสามารถโดยได้เพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทได้ การที่เราได้รับความไว้วางใจในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แข็งแกร่งของดีเอ็กซ์ซี เทคโนโลยี ในส่วนของ Enterprise Technology Stack รวมทั้งความสามารถของเราในการย้ายแอพพลิเคชันไปยังคลาวด์ด้วยวิธีที่ถูกต้องเพื่อสร้างความคุ้มค่าให้กับการลงทุนของลูกค้า เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี สามารถขับเคลื่อนธุรกิจและประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงไปยังคลาวด์”
ทั้งนี้ ในระยะที่สองจะพัฒนาย้ายบริษัทอื่น ๆ จาก SAP 4.7 มาใช้งานบนแพลตฟอร์ม SAP S4/HANA ได้อย่างกลมกลืนเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบใหม่ที่มีความเร็วสูงและนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานตามโครงการที่วางไว้

Atul Tuli กรรมการผู้จัดการ บริษัท SAP Indochina กล่าวว่า “SAP และดีเอ็กซ์ซีเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานหลายปี การย้ายไปยังคลาวด์จะช่วยให้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ได้ใช้ประโยชน์จาก SAP S/4HANA ซึ่งเป็นโซลูชัน ERP อัจฉริยะบนคลาวด์ จะช่วยให้ทั่วทั้งองค์กรสามารถทำงานประสานกันเพื่อปลดล็อคประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นสู่ระดับใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ และบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับดีเอ็กซ์ซีเพื่อช่วยให้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นภายในบริษัท”