เนื้อหาวันที่ : 2021-09-23 22:45:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1331 views

อรูบ้าเสนอแนะผสานเทคโนโลยีและคอนเทนต์ที่เหมาะสมสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาในโลกดิจิทัลผ่านเวที EDUtech Thailand Virtual 2021

ความท้าทายของโลกการศึกษาในยุคที่เกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ตัวเร่งที่สำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่รูปแบบเสมือนจริงภายใต้บริบทของความมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง ปลอดภัยและทันท่วงทีส่งต่อให้เกิดสถานศึกษาแบบไฮบริดที่จะช่วยให้ทุกภาคส่วนของการศึกษาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงความต้องการเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการทางดิจิทัลให้กับสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ

คุณประคุณ เลาหกิตติกุล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย บริษัท อรูบ้า หนึ่งในเครือของบริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในผู้บรรยายในงาน EDUtech Thailand Virtual 2021 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1500 ท่าน ใน 60 sessions ภายใต้หัวข้อ “ปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่รูปแบบดิจิทัล : กลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง” ได้กล่าวว่า “สิ่งหนึ่งที่อรูบ้าเห็นจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมคือ 'ความคาดหวัง' และ 'ประสบการณ์' ของผู้ใช้กำลังจะเปลี่ยนไป กลุ่มคนรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมเทคโนโลยี จำเป็นที่สถานศึกษาจะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีและคอนเทนต์ที่ตอบสนองได้ตรงความต้องการให้มากที่สุดเพื่อดึงดูดและสร้างองค์ความรู้ให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษาจำเป็นต้องแข่งขันกันสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในเชิงบวก ช่วยเหลือให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จมากกว่าที่เคยเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากสภาวะที่ท้าทายในปัจจุบัน วิทยาเขตจำเป็นต้องพัฒนาและเสนอพื้นที่การเรียนรู้ที่ชาญฉลาดมากขึ้น สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และความยืดหยุ่นสำหรับนักเรียนในการเรียนรู้ทั้งในและนอกวิทยาเขตได้อย่างอิสระ ทั้งหมดนี้รวมกันเพื่อสร้างวิทยาเขตแบบไฮบริดด้วยเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านการศึกษาจำเป็นอย่างมากที่จะต้องตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วยความท้าทายที่มากขึ้นจากสถานการณ์ที่บีบบังคับ และยิ่งทำให้ความ “คาดหวัง” ของผู้ใช้เด่นชัดมากขึ้น โดยรูปแบบการเรียนการสอนจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายสร้างสรรค์ออกมาเป็นประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ได้จริงกับผู้เรียนแต่ละคน ท้ายที่สุดคือทำให้สถานศึกษาสามารถส่งต่อโปรแกรมด้านการศึกษาที่ดีให้กับผู้เรียนได้อย่างเต็มกำลัง

ขณะที่การพิจารณานำโซลูชันเข้ามาปรับใช้เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน หรือพัฒนาคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่และสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงหลากหลายปัจจัย สำหรัอรูบ้ามองการ “ปรับขนาด” เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะมหาวิทยาลัยมีลักษณะที่เป็นวิทยาเขตขนาดใหญ่ อาจจะต้องพิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์การปรับขยาย รองรับผู้เข้าใช้งานให้ได้อย่างเพียงพอ ด้วยโครงสร้างระบบ Wi-Fi ธรรมดาอาจจะไม่เหมาะสม ต้องมองไปถึงเทคโนโลยี W-Fi รุ่นล่าสุดอย่าง Wi-Fi 6 หรือ 6E ที่กำลังจะเข้ามา เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อจำนวนอุปกรณ์ได้อย่างมหาศาล สามารถรองรับผู้ใช้ที่มีหลายอุปกรณ์ในการเข้ามาเชื่อมต่อในระบบจากทุกพื้นที่เพื่อสามารถเข้าถึงโปรแกรมทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การปรับขยายโครงสร้างเครือข่ายจำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านความปลอดภัย โดยทุก ๆ โซลูชันเครือข่ายควรจะต้องติตตั้งระบบความปลอดภัยภายในตัวโซลูชันเลย ซึ่งจะทำให้สถานศึกษาสามารถวางใจในการใช้เทคโนโลยีประเภทนั้น สอดคล้องกับปัจจุบันที่ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีมีหลากหลายรูปแบบ เทคโนโลยีจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาในหลาย ๆ ส่วนภายใต้วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงในขณะนี้

สุดท้ายแล้วความสำคัญในการพิจารณาเรื่องของทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี หรือการพิจารณาว่ามีบุคลากรทางเทคโนโลยีเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายทางด้านไอทีที่เข้ามามากมายในขณะนี้หรือไม่ ดังนั้นโซลูชันที่จะเลือกใช้จึงควรมองหาโซลูชันที่ตอบโจทย์ในอนาคต และใช้การจัดการที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิ Artificial Intelligence (AI) หรือ Machine Learning (ML) เพื่อเข้ามาช่วยประยุกต์ในการจัดการเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้แทนการจัดการด้วยบุคคลเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเพิ่มจำนวนคน
ท่านสามารถรับชมการบรรยายจากคุณประคุณ เลาหกิตติกุล และผู้บรรยายท่านอื่น ๆ หรือแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอนาคตของการศึกษาได้โดยรับชมวิดีโอ On-demand ได้ที่ https://www.terrapinn.com/virtual/edutech-thailand/index.stm

โซลูชันตอบโจทย์การพัฒนาสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ด้วยโซลูชันของอรูบ้าะช่วยทำให้ทุก ๆ อุปกรณ์ แอพพลิเคชัน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของสถาบัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายหลักของสถานศึกษาได้ด้วยความปลอดภัย ช่วยทำให้สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียน/นักศึกษาดีขึ้น

  • ความครอบคลุมของระบบ สามารถรองรับการใช้งานโครงสร้างของการสื่อสารได้ทุกขนาด พร้อมความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับขนาดการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างไร้ขีดจำกัด
  • ความมีเสถียรภาพ รองรับการเชื่อมต่อระหว่างสาขาที่ห่างไกลกันได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพต่อการจัดการอย่างเต็มรูปแบบด้วยเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • ความง่ายและรวดเร็ว ด้วยการทำงานของระบบ AI ภายใต้โซลูชัน Aruba ESP ที่จะรวมศูนย์การจัดการแบบอัตโนมัติให้ง่ายต่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT แท็บเล็ต แลปท้อป และโทรศัพท์มือถือภายในวิทยาเขตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
  • ความถูกต้องแม่นยำ ความสามารถในการเข้าถึงและวิเคราะห์อุปกรณ์ทั้งหมดได้จากส่วนกลางภายใต้การทำงานของปัญญาประดิษฐ์ที่มีความแม่นยำสูงถึง 95% เพื่อช่วยในการปรับปรุงการสื่อสารและตรวจสอบระบบให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ
  • ความปลอดภัย อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแต่ละเครื่องจะทำงานตามบทบาทของตนอย่างถูกต้องเพื่อรักษาข้อมูลสำคัญให้ปลอดภัยภายใต้ AIOps ที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและแก้ไขปัญหาได้อย่างอัตโนมัติ

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากวิดีโอได้ที่ https://www.arubanetworks.com/solutions/higher-education/

นอกจากนี้ทางอรูบ้ายังมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ได้แก่ Wireless, Switches, ระบบ Management และ Operations, SD Wan, ระบบ Security และ Location Services ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการในสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถม มัธยมจนถึงระดับอุดมศึกษา