เนื้อหาวันที่ : 2021-09-07 16:52:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1327 views

SYS คว้ารางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ จากโครงการ Thailand Energy Awards 2021 โดยกระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดประกวด Thailand Energy Awards ประจำปี 2021 เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องโรงงาน อาคาร บุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยสมัครใจ อันมีผลงานดีเด่นจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ จนนำมาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติอื่น ๆ จนมีผลสำเร็จเป็นที่น่าภาคภูมิใจต่อเนื่องทุกปี

และล่าสุด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์มานานมากกว่า 25 ปี คว้ารางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ จากผลงานที่มีชื่อว่า “AI Optimization Arcing Profile” โดยมี 4 พนักงานที่ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลได้แก่ คุณจตุพร ปรารถนา, คุณวรสิทธิ์ แก้วศรีงาม, คุณชาญยุทธ หมูนสี และคุณวนัสพล เทพาขันธ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์นำเสนองานคือ การใช้ AI ในขั้นตอนการหลอมของกระบวนการ EAF ซึ่งผลที่ได้ ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเคมีและการปล่อย CO2 โดยรวมได้ถึง 4% (46,080 GJ/year) ลดมลพิษเทียบได้กับการปลูกต้นไม้  310,000 ต้น และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 4.2% หรือประมาณ 17 ล้านบาท/ปี

 

คุณจตุพร ปรารถนา                                                 คุณวรสิทธิ์ แก้วศรีงาม

คุณจตุพร ปรารถนา ตัวแทนของทีม SYS ได้ให้ข้อมูลว่า “ความเป็นมาของการส่งผลงานเข้าประกวดได้เริ่มต้นขึ้นจากการที่เราต้องการลดการใช้พลังงานในโรงงาน หรือใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพที่สุด จึงได้เริ่มคิดหาวิธีดำเนินการ ซึ่งในช่วงแรกก็ได้มีการไปดูงานที่โรงงาน Yamato Kogyo ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น และได้เริ่มลองนำเอาเทคโนโลยี มาปรับใช้กับการทำงานที่ SYS และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถส่งผลงานร่วมประกวดและได้รางวัลนี้มาให้กับ SYS ครับ”

คุณชาญยุทธ หมูนสี                                   คุณวนัสพล เทพาขันธ์

“สำหรับเรื่องราวของผลงาน AI Optimization Arcing Profile เป็นการนำเสนอคอนเซ็ปต์การนำ AI มาใช้ในกระบวนการหลอมเศษเหล็ก ซึ่งจากเดิมพนักงานที่ดูแลในส่วนนี้ ก็จะควบคุมพลังงานไฟฟ้าในการหลอมเศษเหล็กแบบคงที่ คือเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเท่านั้น แต่พอมีการนำเอา AI เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ ก็ทำให้สามารถปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสมกับสภาพในเตาหลอม ช่วยลดการใช้พลังงานในส่วนที่เกินความจำเป็นได้ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดการใช้พลังงาน ให้เหมาะสมตามสภาพของเศษเหล็กที่จะนำมาใช้ในการหลอมได้อีกด้วย”

“โครงการนี้ทำให้เราสามารถลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน และ ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนออกไปยังโลกได้จำนวนมาก ถือว่านี่เป็นความสำเร็จอีกขั้นของพวกเราในฐานะคน SYS ที่มีจุดยืนและเป้าหมายทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม” คุณจตุพรกล่าวปิดท้าย