เนื้อหาวันที่ : 2021-08-30 18:15:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1237 views

เจาะไฮไลท์ผู้นำสาย “แร็ป” “ดร.ต้นสน” สันติธาร เสถียรไทย แห่ง Sea Group

พร้อมทำความเข้าใจประโยคสำคัญ “ประวัติศาสตร์จะถูกเขียนจากอนาคตที่เราเลือกเดิน” ในหนังสือ “The Great Remake สู่โลกใหม่” รวมถึงเจาะลึกบทบาทของดิจิทัลเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจเอเชีย ฯลฯ

เป็นที่ทราบดีว่าปัจจุบัน “ดร.ต้นสน” สันติธาร เสถียรไทย รับตำแหน่งประธานทีมเศรษฐกิจ (Group Chief Economist) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท Sea Group ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยได้ยินบ่อยหนักในองค์กรธุรกิจของเมืองไทย แต่เมื่อทราบรายละเอียดของขอบข่ายภารกิจ ทำให้เข้าใจเลยว่า Group Chief Economist มีบทบาทสำคัญอย่างมากทั้งต่อ Sea Group และภาพรวมของอุตสาหกรรม E-Commerce และ เกมส์ในระดับอาเชียน โดยดร.ต้นสน ได้เผยในรายการ open talk ว่า ภารกิจหลัก ๆ ของตนเองนั้น เรียกสั้น ๆ ได้ว่า R-A-P (แร็ป) ดูแล 3 ด้านเด่น ๆ

  1. Research: สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ วิเคราะห์เทรนด์ และ pain point เพื่อหาข้อมูลสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของ Ecosystem ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำงานร่วมกันกับหลายภาคส่วนอาทิเช่น World Economic Forum เพื่อจัดทำแบบสำรวจเจาะลึกคนรุ่นใหม่ วิเคราะห์เทรนด์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับดิจิทัล และการสร้าง Future of Work ฯลฯ
  2. Academy: เผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ไปสู่บุคลากรภายในองค์กร เพื่อนำไปต่อยอดในการวางกลยุทธ์และวางแผนงานในแผนกต่าง ๆ นอกจากนี้ยังนำความรู้ที่ได้ขยายไปสู่สังคมภายนอกทั้งในรูปแบบหนังสือและบทความ
  3. Public Policy: สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อมุ่งพัฒนา Tech Talent ผ่านการอบรมให้ความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซ หรืออุตสาหกรรมเกมส์ เช่น สามารถพัฒนาขั้นตอนต่างๆในการทำ game Development ได้ ฯลฯ

บทสัมภาษณ์ข้ามประเทศระหว่างสิงค์โปร์-ไทย ในครั้งนี้ ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกหลายประเด็น อาทิ บทบาทของดิจิทัล ซึ่งถือเป็นตัวเร่งให้อุตสาหกรรมต่างๆ ต้องปรับตัว โดยเฉพาะพวก New Internet User ในช่วงปีที่ผ่านมาโตขึ้นถึง 40 ล้านคน และเมื่อเทรนด์ดิจิทัลกว้างขึ้น คาดว่าเศรษฐกิจดิจิทัล ในอาเซียนอีก 5 ปีข้างหน้า อาจจะโตถึง 3 เท่า เป็น 3 แสนล้านดอลล่าสหรัฐ สำหรับประเทศไทยเองจะโตแบบก้าวกระโดดเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการเผยถึงข้อมูลเกี่ยวกับ 3 เทรนด์เด่นในตลาด E-Commerce อย่าง 1.ความกว้างของการกระจาย  2.อีคอมเมิร์ซบนพื้นฐานของประสบการณ์ (Experiential E-Commerce) 3. Omni Channel การผสมผสานเชื่อมต่อระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ที่มาแรงขึ้น ฯลฯ ตลอดจนภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเกมส์และภาคการเงิน ที่รวมถึงเรื่องราวของสามพี่น้องได้แก่ Digital, Finance และ DLT (หรือ Blockchain) ในหนังสือที่เขียนโดย ดร.ต้นสน คือ The Great Remake.

ติดตามบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=hfaHZ5_6ceo

www.open-tec.com

https://www.youtube.com/channel/UCO6DPrapt64Ac8rLiRc98ig 

#TCCtechnologyGroup #TCCtech #SeaGroup #OPENTEC #opentalk #Shopee #Garena #SeaMoney #TheGreatRemake #Futuration #SantitarnSathirathai #WaleepornSayasit #Economics #Finance #Technology #Digital #Thailand  #Blockchain