เนื้อหาวันที่ : 2008-01-04 09:29:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1649 views

คมนาคม สั่ง บขส.-ขสมก.ตรึงค่าโดยสารต่อหลังครบกำหนด15ม.ค.

ธีระ ห้าวเจริญ รมว.กระทรวงคมนาคม สั่งทบทวนมติที่อนุมัติขึ้นค่าโดยสารรถ ขสมก.และ บขส. หลังจากครบกำหนดการตรึงราคาในวันที่ 15 ม.ค.นี้ วอนช่วยตรึงราคาค่าโดยสารต่อไป เพื่อผ่อนคลายภาระแก่ประชาชน

ธีระ ห้าวเจริญ รมว.กระทรวงคมนาคม สั่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ทบทวนมติที่อนุมัติขึ้นค่าโดยสารรถ ขสมก.และ บขส. หลังจากครบกำหนดการตรึงราคาในวันที่ 15 ม.ค.นี้ วอนช่วยตรึงราคาค่าโดยสารต่อไป เพื่อผ่อนคลายภาระแก่ประชาชน

.

พล.ร.อ.ธีระ ห้าวเจริญ รมว.กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ให้นโยบายให้องค์การขนส่งมวลกรุงเทพ (ขสมก. ) และบริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) ตรึงค่าโดยสารเพื่อช่วยเหลือประชาชน หลังจากครบกำหนดการตรึงราคาในวันที่ 15 ม.ค.นี้ โดยย้ำกับคณะกรรมการขสมก.และ บขส.ว่า หากสามารถแบกภาระตรึงราคาช่วยเหลือประชาชนต่อไปได้ ก็ขอให้ช่วยตรึงราคาค่าโดยสารต่อไป เพื่อผ่อนคลายภาระแก่ประชาชน และหากที่ประชุมของคณะกรรมการ ขสมก.และบขส. มีความเห็นอย่างไร ก็ให้นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางอีกครั้ง

.

นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ อธิบดี กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า สำหรับผลศึกษาแนวทางในการปรับค่าโดยสาร รถแท็กซี่มิเตอร์ นั้น ในขณะนี้กรมการขนส่งทางบก เห็นว่า ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับต้นทุนของผู้ขับรถแท็กซี่ ซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง จึงเชื่อว่าขณะนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถตรึงค่าโดยสารต่อไป เพื่อไม่เป็นการผลักภาระประชาชน โดยในขณะนี้ กรมการขนส่งทางบกเห็นว่า มีแนวทางอื่น ๆ ที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการรถแท็กซี่ได้ เช่น การเพิ่มจุดจอดรถเพื่อลดการวิ่งเที่ยวเปล่ ลง ร้อยละ 30

.

"ในความเห็นส่วนตัวเห็นว่าในการปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ นั้น น่าจะนำเสนอแนวทางการปรับค่าโดยสารไปให้รัฐบาลใหม่พิจารณา" นายศิลปชัยกล่าว

.

ส่วนประเด็นที่ผู้ประกอบการรถร่วมบริการ บขส.โดย นางสุจินดา เชิดชัย หรือเจ๊เกียว ขอปรับค่าโดยสารอีก 6 สตางค์ต่อกิโลเมตรนั้น ก็เป็นสิทธิ์ที่ผู้ประกอบการจะเรียกร้องได้ แต่ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง จะนำเรื่องเสนอที่ประชุมหรือไม่ และคณะกรรมการจะอนุมัติตามนั้นหรือไม่ เป็นเรื่องต้องพิจารณาอีกครั้ง แต่โดยส่วนตัวเห็นว่าอัตราที่ขอปรับขึ้นนั้นมากเกินไป

.

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์