เนื้อหาวันที่ : 2021-07-01 18:56:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1347 views

SYS คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 64

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง กองความปลอดภัยแรงงาน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นถึงการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล 

โดยปี 64 นี้ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS โรงงานที่ 1 และ โรงงานที่ 2 คว้ารางวัลเกียรติบัตรระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่1 ประจำปี 2564 มาครอง

ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนวิสัยทัศน์การดำเนินงานของ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้สถานประกอบการของบริษัทฯ ทุกแห่งมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการดูแลด้านสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป