เนื้อหาวันที่ : 2021-03-29 19:03:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 598 views

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ส่งมอบโลหิตให้สภากาชาดไทย ในกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 20

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ส่งมอบโลหิตที่มาจากผู้บริจาคในกิจกรรม “Blood Donation” ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีทีมแพทย์และพยาบาล เป็นผู้รับมอบโลหิต ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ซึ่งนับตั้งแต่จัดกิจกรรมในครั้งแรกมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 20สามารถส่งมอบโลหิตได้รวมจำนวน 1,050,000 ซีซี

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตและร่วมกันสร้างกุศลด้วยการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด