เนื้อหาวันที่ : 2020-12-17 18:44:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 94 views

เดลต้า ประเทศไทย คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทการจัดการพลังงาน

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2563 ในประเภทรางวัลการจัดการพลังงาน เพื่อยกย่องความเป็นเลิศด้านการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลอุตสาหกรรมให้กับนายแจ็คกี้ จาง ประธานบริษัทเดลต้า ในงานมอบรางวัลประจำปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่สโมสรกองทัพบก

ปัจจัยแห่งความสำเร็จสำคัญที่ส่งผลให้เดลต้าได้รับรางวัลด้านการจัดการพลังงาน ได้แก่

  • Smart Energy Recycle System (SERS): โซลูชันดั้งเดิมของเดลต้าโซลาร์ อินเวอร์เตอร์ (solar inverter) มารีไซเคิลพลังงานเพื่อใช้ในกระบวนการ burn-in ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูปของเดลต้า โซลูชันดังกล่าวจะช่วยประหยัดพลังงานจำนวนมากที่ถูกใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยฝ่ายบริหารมีการตรวจสอบกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ
  • Cold Energy Recovery Nitrogen (CERN2): กระบวนการกู้คืนพลังงานโดยไนโตรเจนเหลวที่ถูกใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบความเย็นของผลิตภัณฑ์เดลต้า
  • ระบบระบายอากาศ HVAC ประหยัดพลังงาน: เดลต้าใช้เครื่องทำความเย็นแบบ Magnetic Bearing Oil-Free Chiller ที่ประหยัดพลังงานในห้องระบายอากาศ HVAC ของโรงงานและเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ประหยัดพลังงานทั้งหมดเก้าชุดในห้องประชุม ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้มาก
  • การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากฝ่ายบริหารของเดลต้า และการมีส่วนร่วมของประธานบริษัทเดลต้า ในการริเริ่มการจัดการพลังงานต่างๆ ของบริษัทฯ

นี่เป็นปีที่หกสำหรับเดลต้า ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ เคยได้รับรางวัลในหลายประเภท ได้แก่ การเพิ่มผลผลิต การบริหารงานคุณภาพ และการจัดการพลังงาน ในปี พ.ศ. 2538, 2553, 2554 ตามลำดับ และได้รับรางวัลประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2555 เดลต้ายังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดเหนือรางวัลอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 กระทรวงอุตสาหกรรมได้คัดเลือกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเพื่อที่จะยกระดับศักยภาพ และยกย่องเชิดชูเกียรติอุตสาหกรรมไทย โดยรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องผู้ประกอบการไทยที่มีความคิดริเริ่ม มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่น ตั้งใจในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ แม้ในช่วงเวลาวิกฤติ

รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 ถือเป็นอีกหนึ่งการยอมรับความเป็นผู้นำของเดลต้าในประเทศไทย ในด้านการจัดการพลังงานอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันประหยัดพลังงาน เดลต้าใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และโซลูชันดั้งเดิมของตนเอง เพื่อประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในโรงงานและสำนักงานทุกแห่ง