เนื้อหาวันที่ : 2020-05-17 12:02:43 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 135 views

แลนเซสส์ร่วมต้านภัยโควิด-19 บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อ Rely+On™ Virkon™ 40,000 ลิตรให้หน่วยงานและโรงพยาบาลต่าง ๆ

เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย แลนเซสส์ (LANXESS) บริษัทสารเคมีสัญชาติเยอรมันได้บริจาคผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง Rely+On™ Virkon™ เพื่อผสมเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ 40,000 ลิตร ให้กับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยการบริจาคครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของแลนเซสส์ในการบริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อจำนวนทั้งหมด 1 ล้านลิตร เพื่อช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั่วโลก

วินอด อักนิโฮไตร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทแลนเซสส์ในอาเซียน กล่าวว่า “เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคระบาดครั้งนี้ โดย Rely+On™ Virkon™ นี้จะช่วยให้การฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยรักษาผู้คน เราต้องการปกป้องเขาด้วยเช่นกัน”

ดร.นันทวัฒน์ เกิดชื่น กรรมการ บริษัท แลนเซสส์ ไทย จำกัด กล่าวว่า “ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ Rely+On™ Virkon™ เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากทั่วโลก เนื่องจากโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ รวมไปถึงบริษัทต่าง ๆ ต้องการที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคภายในหน่วยงานเพื่อช่วยควบคุมโรคระบาดนี้ ทางแลนเซสส์จึงตั้งใจที่จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านสารเคมีของบริษัทให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด”

Rely+On™ Virkon™ สามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสที่ก่อโรคในคน
ผลทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของ Rely+On™ Virkon™ ต่อเชื้อโคโรนาไวรัสที่ก่อโรคในคน (human coronavirus) ซึ่งจัดเป็นเชื้อตัวแทนของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 แสดงให้เห็นว่า Rely+On™ Virkon™ สามารถฆ่าเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ จากผลทดสอบนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า Rely+On™ Virkon™ มีความเป็นไปได้ที่จะฆ่าเชื้อก่อโรคโควิด-19 ได้เช่นกัน
ในผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโดยใช้ Rely+On™ Virkon™ ทดสอบกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่ก่อโรคในคน สายพันธุ์ 229E ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดธรรมดา และเป็นเชื้อในตระกูลที่ใกล้เคียงกันกับเชื้อ SARS-CoV-2 โดยทดสอบที่ความเข้มข้น 1% (1:100) และใช้ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ 10 นาที ตรงกับข้อกำหนดในการทดสอบน้ำยาฆ่าเชื้อของสํานักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency; EPA) และเป็นการยืนยันประสิทธิภาพและความเหมาะสมของ Rely+On™ Virkon™ ในการฆ่าเชื้อที่ใช้งานได้จริง
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ Rely+On™ Virkon™ สามารถนำมาใช้ฆ่าเชื้อเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนของเชื้อโรคบนพื้นผิวต่าง ๆ ในสถานพยาบาลและพื้นที่สาธารณะ เช่น พื้น ผนัง ประตู ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น