เนื้อหาวันที่ : 2007-12-26 08:45:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1413 views

ปตท. ยืนยันกลางปี 51 สถานีบริการ NGV ไม่มีก๊าซขาดแคลน

ปตท. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมัน โดยที่ประชาชน และผู้ประกอบการขนส่งให้ความสนใจเปลี่ยนมาใช้ NGV จนปัจจุบันมีรถที่ใช้ NGV แล้วมากกว่า 54,000 คัน และมีจำนวนสถานีบริการ NGV ที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน 166 แห่งทั่วประเทศ

ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และ ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ ปตท. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมัน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยที่ประชาชน และผู้ประกอบการขนส่งให้ความสนใจเปลี่ยนมาใช้ NGV จนปัจจุบันมีรถที่ใช้ NGV แล้วมากกว่า 54,000 คัน และมีจำนวนสถานีบริการ NGV ที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน 166 แห่งทั่วประเทศ

.

โดยมีสถานีบริการ NGV ที่สร้างแล้วเสร็จและรอเปิดให้บริการอีกจำนวน 32 แห่งนั้น ทั้งนี้ ปตท. ต้องขอขอบคุณประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่มีความผันผวนตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลก และทำให้ประเทศสามารถประหยัดเงินตราจากการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้ทางหนึ่ง

.

ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมา ปตท.ได้แก้ไขปัญหาเรื่องขนส่ง NGV จนมีจำนวนครบตามที่ต้องการแล้ว แต่จากจำนวนรถ NGV ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มียอดการใช้ NGV เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว คือ จากประมาณ 300 ตันต่อวันเมื่อสิ้นปี 2549 เพิ่มเป็น 980 ตันต่อวันในปัจจุบัน ประกอบกับสถานีบริการ NGV ของประเทศเราไม่ได้อยู่ในแนวท่อส่งก๊าซฯ ทั้งหมด แต่เป็นลักษณะสถานีแม่-สถานีลูก (Mother – Daughter Station)

.

ซึ่งจำนวนสถานีแม่ (Mother Station) ที่นอกจากจะทำหน้าที่ในการให้บริการ NGV แก่ผู้ใช้รถ ณ บริเวณสถานีฯ แล้ว ยังมีภารกิจในการจ่าย NGV ไปยังสถานีลูก (Daughter Station) ด้วยนั้น มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ปตท. ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้เร่งดำเนินการขยายกำลังการจ่าย NGV ของสถานีแม่ (Mother Station) ที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวน 8 สถานีจากทั้งหมด 9 สถานีทั่วประเทศ และเพิ่มสถานีบริการแม่แห่งใหม่อีก 7 สถานี ( 5 สถานีอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 1 สถานีในจังหวัดกำแพงเพชร และอีก 1 สถานีในจังหวัดสงขลา)

.

ดังนั้นโดยสรุปจำนวนสถานีแม่ในปี 2551 มีทั้งหมด 16 แห่ง ด้วยความสามารถในการจ่าย NGV ให้กับสถานีลูกได้ถึง 3,190 ตันต่อวัน ณ. สิ้นปี 2551 ทั้งนี้แผนงานปรับปรุงสถานีแม่ที่มีอยู่ในปัจจุบันและการเพิ่มสถานีแม่ใหม่จะทยอยดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2551 เป็นต้นไป ส่งผลให้ปัญหาก๊าซขาดในสถานีบริการ NGV จะทยอยลดปัญหาลง และไม่มีปัญหาดังกล่าวได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 เป็นต้นไปด้วยความสามารถจ่ายก๊าซของสถานีแม่ให้กับสถานีลูกได้สูงถึง 2,300 ตันต่อวัน ในขณะที่ความต้องการใช้ NGV อยู่ที่ 1,650 ตัน/วัน

.

นอกจากนี้ ปตท. ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าโครงการ NGV เพื่อประชาชน ติดตั้งเงินสดลดทันที 10,000 บาท และ สินเชื่อ NGV 0 % รวมทั้งโครงการรถยนต์นิติบุคคลติดตั้ง NGV ส่วนลดเงินสด 5,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2550 นั้น ปตท. จะไม่ขยายเวลาสำหรับโครงการต่างๆข้างต้น แต่จะผ่อนผันให้กับผู้ที่สมัครติดตั้ง NGV ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2550 สามารถทยอยติดตั้ง NGV ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น และ ปตท. ยังคงตรึงราคาขายปลีก NGV ที่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ไปถึงสิ้นปี 2551 อีกด้วย

.

และ ในโอกาสนี้ ปตท. ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะยังคงให้การสนับสนุนการใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมัน เพื่อบรรเทาผลกระทบภาวะวิกฤตราคาน้ำมัน เนื่องจาก NGV มีเพียงราคาเพียง 1 ใน 3 ของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อีกทั้งยังเป็นพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย