เนื้อหาวันที่ : 2020-02-03 18:54:30 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 301 views

อีอีซี MOU ขับเคลื่อนสหกิจศึกษา บูรณาการการทำงาน มั่นใจ สร้างบัณฑิตคุณภาพ ตรงตามความต้องการของเอกชน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่ 6 จากขวา เป็นประธาน การประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ที่ 7 จากขวา และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่ 2 จากซ้าย ร่วมเสวนา“เป้าหมายการขับเคลื่อน CWIE และเสียงสะท้อนจาก Stakeholder” และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของภาคเอกชน โดยอีอีซี พร้อมผลักดันผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ