เนื้อหาวันที่ : 2007-12-24 15:22:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1562 views

1,000,000 วิธีแก้โลกร้อน!

TK park ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรม 1,000,000 วิธีแก้โลกร้อน!ผลเสียได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยกับมนุษย์หลายต่อหลายครั้ง เช่น น้ำท่วม ความแห้งแล้ง ลมพายุ อุณหภูมิที่สูงขึ้น

1,000,000 วิธีแก้โลกร้อน! ปรากฏการณ์โลกร้อน หรือ สภาวะโลกร้อน คือ ปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและผืนมหาสมุทรสูงขึ้น โดยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เป็นตัวการกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู่บรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุให้รังสีความร้อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามาถูกกักไว้ในโลกโดยไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปได้ หรือที่เรียกว่า "ภาวะเรือนกระจก" การเกิดขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากกระบวนการเผาไหม้ของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

.

อาทิ น้ำมันปิโตรเลียม ถ่านหิน ทั้งจากกิจกรรมการขนส่งและการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ทำให้สะสมจึงเกิดเป็น "ภาวะโลกร้อน" ผลเสียได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยกับมนุษย์หลายต่อหลายครั้ง เช่น น้ำท่วม ความแห้งแล้ง ลมพายุ อุณหภูมิที่สูงขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและรุกตัวเข้ามาในแผ่นดิน โดยช่วงเวลาที่ผ่านมา "ภาวะโลกร้อน"  ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นในหลายพื้นที่ของโลก ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่

.

TK park ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรม 1,000,000 วิธีแก้โลกร้อน! Global Warming! A Million ways to cool down เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชุมระดับนานาชาติด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก โครงการนี้ได้เชิญศิลปินต่างชาติ อาทิ Debra Porch ศิลปินและอาจารย์ชาวออสเตรเลีย Yasumi Hakoshima ศิลปินชาวญี่ปุ่น และศิลปินอีกหลายท่านจากเกาหลี และเวียดนาม ศิลปินไทย อาทิ ช่วง มูลพินิจ ปัญญา วิจินธนสาร และพิษณุ ศุภนิมิต

.

รวมทั้งนักออกแบบ และคนทำงานด้านวัฒนธรรมกว่า 30 คน ภายในงานได้จัดนิทรรศการผลงานศิลปินและคนทำงานด้านวัฒนธรรม จากภาพวาดเส้น งานกราฟฟิก คำคม คำขวัญ และภาพถ่าย พร้อมถ่ายทอดผลงานบางส่วนลงบนเสื้อยืด และถุงผ้า นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมแสดงแนวคิดผ่านเวิร์คช็อปในนิทรรศการนี้อีกด้วย ผลงานของศิลปินถูกถ่ายทอดออกมาเป็นนิทรรศการ

.

คุณผลบุญ นันทมานพผอ.อุทยานการเรียนรู้ ท่านกล่าวว่า "ทุกสิ่ง ทุกอย่างจะดีขึ้นได้ต้องมีจิตสำนึกของตัวเราเอง "กิจกรรมเริ่มด้วยพี่กั๊ก - วรรณศักดิ์ ศิริหล้า นักแสดงละครเดี่ยวชื่อดัง สื่อสารเรื่องราวและกรรมวิธีต่าง ๆ ว่า "เด็ก ๆ อย่างเราก็ช่วยลดโลกร้อนได้นะ "ตามด้วยพี่ลิต - ชลิต นาคพะวัน ศิลปินและครูสอนศิลปะ อารมณ์ดี นำพาเด็ก ๆ เข้าสู่จินตนาการความสนุก ละเลงสี เรื่องโลกร้อนลงบนเสื้อยืดและถุงผ้าอย่างสนุกสนาน

.

อีกทั้งยังเพลิดเพลินกับการเล่นเกมและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรับของแจกฟรีในงานจากศิลปินกว่า 30 คน ร่วมจุดประกาย นำเสนอแนวทางดับโลกร้อนลงบนเสื้อยืด และถุงผ้า กว่า 30 แบบ หนูจะช่วยปลูกต้นไม้ให้โลกหายร้อนค่ะ น้อง ๆ ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

.

ปัญหาโลกร้อนน่าจะทุเลาเบาบางลงได้ เพราะเป็นเรื่องที่ยังพอมีเวลาและมีหนทางแก้ไข ถ้าเราร่วมมือในการปรับและเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในการใช้ชีวิต ประจำวัน เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เช่นการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงานที่เกินความจำเป็น รวมถึงการลดการใช้ถุงพลาสติก

.

เนื่องจากการเผาทำลายถุงพลาสติกที่กลายเป็นขยะทำให้เกิดการสะสมตัวของสารพิษในชั้นบรรยากาศ ตลอดจนการปลูกต้นไม้ในบริเวณที่พักอาศัยสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้ไปสะสมตัวในชั้นบรรยากาศ ถ้าเราทุกคนในโลกนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ โลกก็จะสวยด้วยสองมือเรา