เนื้อหาวันที่ : 2019-09-19 18:12:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1315 views

เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตร CCIO รุ่น 2 ปั้นผู้บริหารสู่นักพัฒนาเมืองแห่งนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม CCIO : Chief City Innovation Officer รุ่นที่ 2 สานต่อความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพผู้นำให้เท่าทันต่อโลกและสังคมที่กำลังจะกลายเป็นเมืองแห่งนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาในทิศทางของความก้าวหน้า โดยต่อยอดความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร เสริมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบัตรโดยสารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งเปรียบเสมือนการประกาศเจตนารมณ์การสร้างเครือข่ายนักพัฒนาร่วมมือกันระหว่างรัฐและเอกชนในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ อีกทั้งยังได้ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ที่ cciothailand@gmail.com หรือ http://www.nia.or.th/ccio/ ตั้งแต่วันนี้–ถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เท่านั้น (รับจำนวนจำกัด)