เนื้อหาวันที่ : 2019-09-11 20:30:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1543 views

แลนเซสส์เดินสายแสดงผลิตภัณฑ์เวลโครินในงานฟู้ดอินกรีเดียนต์เอเชีย 2019 กรุงเทพฯ ที่ไบเทค บางนา ฮอลล์ 104 สแตนด์ ดับเบิ้ลยู 22

  • เวลโครินเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในเทคโนโลยีการทำให้ปลอดเชื้อแบบเย็น ซึ่งจะสร้างความคงตัวทางจุลชีววิทยาโดยไม่ทำให้คุณภาพของเครื่องดื่มลดลง
  • ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีการนำเวลโครินไปใช้อย่างแพร่หลายในเครื่องดื่มต่าง ๆ ทั้งที่มีและไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
  • จะไม่พบว่ามีการตกค้างของเวลโคริอยู่ในเครื่องดื่มที่วางจำหน่าย
  • นวัตกรรมเวลโคริน ดีที ทัช ซึ่งเป็นเครื่องควบคุมปริมาณสารรุ่นใหม่ที่ผลิตขึ้นในประเทศเยอรมนี สามารถที่จะรับประกันถึงความน่าเชื่อถือในการนำเวลโครินไปผสมในเครื่องดื่ม

แลนเซสส์จะทำการแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในงานฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2019 กรุงเทพฯ งานแสดงสินค้าชั้นนำของเอเชียสำหรับอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ฮอลล์ 104 สแตนด์ ดับเบิ้ลยู 22 ไบเทค บางนา งานแสดงสินค้านี้ถือเป็นหนึ่งในการรวมตัวที่ใหญ่ที่สุดของผู้จำหน่ายส่วนผสมในเครื่องดื่มและอาหารเหลวในภูมิภาคเอเชีย

แจนมาร์ค ไฮต์แมนน์ (Janmarc Heitmann) หัวหน้าสายงานธุรกิจเทคโนโลยีเครื่องดื่มของหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์ปกป้องวัสดุ (Material Protection Products หรือ MPP) บริษัท แลนเซสส์ กล่าวว่า "ในมุมหนึ่ง เมืองที่กำลังเจริญเติบโตและรายได้ในการจับจ่ายส่งผลกระทบต่อตลาดเครื่องดื่มในเอเชีย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้ผลิตเครื่องดื่ม และในทางตรงกันข้ามผู้บริโภคก็กำลังมองหาเครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุดซึ่งผลิตภายใต้สภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเวลโครินของแลนเซสส์จะเป็นคำตอบที่มีความครบถ้วนและยั่งยืน - ด้วยการส่งมอบเครื่องดื่มที่เปี่ยมด้วยคุณภาพที่มีการสิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุด เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราได้จัดตั้งสำนักงานของเวลโครินที่กรุงเทพฯ ในปีพ.ศ. 2561 เพื่อที่จะให้บริการทางด้านเทคนิคที่ครอบคลุม รวมทั้งประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าของเรา เวลโครินช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในกระบวนการผลิตให้สูงที่สุดกับผู้ผลิตเครื่องดื่มเพื่อที่จะร่นเวลาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเครื่องดื่มที่มีความผันผวนและมีอุปสงค์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว"
เวลโครินจะถูกนำไปผสมกับเครื่องดื่ม เช่น น้ำผลไม้ น้ำเปล่าแต่งรสชาติ ชาเย็น และไวน์ในทันทีก่อนที่จะบรรจุลงขวดเพื่อควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อแทรกซ้อนในผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการบรรจุซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยง เทคโนโลยีนี้สามารถใช้ได้กับวัสดุบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท เช่น พลาสติกเพต (PET) ขวดแก้ว กระป๋อง กล่องกระดาษ ถุงผ้าหรือถุงบรรจุกล่อง
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของสหภาพยุโรป คณะกรรมการอาหารและยาของอเมริกา (FDA) รวมทั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร (JECFA) ขององค์การอนามัยโลก ได้ทำการประเมินและระบุได้ว่าเวลโคริน (ไดเมทธิล ไดคาร์บอเนต) ให้ผลลัพธ์ที่ดีในการถนอมรักษาสภาพของเครื่องดื่ม

การเติมส่วนผสมลงไปอย่างปลอดภัย
ตลอดกระบวนการผลิตและบรรจุเครื่องดื่มจะพบว่ามีจุลินทรีย์ต่าง ๆ เช่น ยีสต์ รา และแบคทีเรียผสมปนอยู่ - ไม่ว่าจะอยู่ในอากาศ อุปกรณ์ หรือในวัสดุบรรจุภัณฑ์ เช่น ในขวดและฝา หรือในตัวเครื่องดื่มเอง จุลินทรีย์เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณสมบัติในเชิงรสและสัมผัสของผลิตภัณฑ์ด้อยลง แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพให้แก่ผู้บริโภคแม้ว่าจะมีขนาดความเข้มข้นไม่มากนัก เวลโครินยังมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในการต่อต้านจุลินทรีย์ทั่วไปที่ทำให้เกิดการเน่าเสียโดยไม่ทำให้รสชาติเปลี่ยนไป
หนึ่งในเทคโนโลยีของเวลโครินก็คือเครื่องควบคุมปริมาณสาร เวลโคริน ดีที ทัชของแลนเซสส์ที่ใช้ในการกำหนดปริมาณของเวลโครินซึ่งมีปริมาณน้อยมากได้อย่างแม่นยำก่อนที่จะนำเครื่องดื่มที่พร้อมจำหน่ายไปบรรจุลงในขวด เครื่องควบคุมปริมาณสารได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นในประเทศเยอรมนี โดยใช้ประสบการณ์ ความรู้ การพัฒนาและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 40 ปี เครื่องดังกล่าวสามารถใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย สามารถควบคุมการทำงานและสังเกตกระบวนการกำหนดปริมาณสารผ่านหน้าจอสัมผัส เครื่องควบคุมปริมาณสาร เวลโคริน ดีที ทัชจะช่วยทำให้แน่ใจได้ว่าปริมาณของสารมีความถูกต้องและกระจายตัวได้อย่างดีเยี่ยมในเครื่องดื่ม เครื่องควบคุมปริมาณสารรุ่นใหม่นี้สามารถที่จะนำไปผนวกรวมเข้ากับอุปกรณ์การผลิตเครื่องดื่มที่มีอยู่หรือกำลังจะเพิ่มขึ้นใหม่ได้ทันที
ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมองหาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและแนวโน้มของเครื่องดื่มใหม่ ๆ ในภูมิภาคที่มีประชากรหนาแน่นอย่างเอเชียกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยากลำบากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่เราทำการพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ผู้ผลิตยังต้องรักษามาตรฐานการผลิตควบคู่ไปกับผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพอย่างสูง โดยเฉพาะการป้องกันจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสีย ด้วยเหตุผลเหล่านี้เทคโนโลยีของเวลโครินจึงเป็นคำตอบที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนสำหรับการผลิตเครื่องดื่มปลอดเชื้อแบบเย็น ตามที่สมาคมอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกลของเยอรมัน (VDMA) ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยการตลาดของบริติช ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ทำนายว่าปริมาณของสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของโลกจะเติบโตขึ้นร้อยละ 18 ไปจนถึงปี พ.ศ. 2563 ส่วนภูมิภาคเอเชียคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 29 ซึ่งเป็นตลาดภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด ในขณะเดียวกันยอดขายไวน์ในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ในปี พ.ศ. 2562

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ http://www.velcorin.com