เนื้อหาวันที่ : 2019-01-16 18:40:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 719 views

French Pavilion at VIV Asia 2019 Meet the French Expertise BITEC - March 13-15, 2019 - Halls 98 & 104:

ฝ่ายการพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (Business France) ขอเรียนเชิญท่านเข้าชมพาวิลเลี่ยนของประเทศฝรั่งเศส ในงาน VIV Asia 2019 ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในวันที่ 13–15 มีนาคม 2562 นี้

ภายใน Hall 98 และ 104 ท่านจะได้พบกับบริษัทชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส 49 บริษัท ซึ่งพร้อมที่จะนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ และร่วมเจรจาธุรกิจกับบริษัทผู้ประกอบการของไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดตลาดในประเทศไทย เพื่อหาผู้ที่สนใจจะเป็นตัวแทนนำเข้าหรือจัดจำหน่ายสินค้า รวมไปถึงความร่วมมือในด้านอื่นๆ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ ของบริษัทภายในพาวิลเลี่ยนประเทศฝรั่งเศส

  • การผลิตและพัฒนาอาหารสัตว์ อาหารเสริม รวมทั้งอาหารที่มีสรรพคุณทางยา
  • การจัดการและบริการด้านการเลี้ยงสุกร การออกแบบฟาร์มและโปรแกรมการให้อาหาร
  • ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์
  • การพัฒนาพันธ์ปศุสัตว์
  • การผลิตและบริการด้านสุขอนามัยของสัตว์
  • การจัดการด้านเทคนิคและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมายล่วงหน้ากับบริษัทฝรั่งเศสได้ที่ ฝ่ายการพาณิชย์ ประจำสถาน-เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (Business France)

ติดต่อ คุณวิไลลักษณ์ หลักดี แผนกพัฒนาการลงทุนด้านสินค้าเกษตรและอาหาร

อีเมลล์: wilailak.lakdee@businessfrance.fr   

โทร: 02 627 2180 แฟ็กซ์: 02 627 2190

เว็บไซต์: www.businessfrance.fr