เนื้อหาวันที่ : 2018-12-27 08:28:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 308 views

ฟูจิตสึร่วมแบ่งปันเพื่อผู้พิการในองค์กรการกุศล

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณกฤตินี ศิวะกุล หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรบุคคลและการจัดการ และ คุณมนัสนันท์ พงษ์วุฒิธรรม ฑูตสันถวไมตรีเพื่อส่งเสริมสิทธิและโอกาสผู้พิการประจำ บริษัทฯ พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน  ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ (A Day for All)  เพื่อยกย่องวันคนพิการสากล และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของ บริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด โดยรวบรวมเสื้อผ้า เครื่องใช้ ต่างๆ ทั้งหมดจำนวน 373 ชิ้น เพื่อแบ่งปันให้กับผู้พิการในองค์กรการกุศล 3 แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าวัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง จังหวัด นครราชสีมา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อบรรลุวาระ IDPD ในปี ค.ศ. 2030 โดยให้คำมั่นว่า "จะไม่มีใครที่ถูกทิ้งไว้โดยลำพัง" ตามนโยบายค่านิยมองค์กรของบริษัทฟูจิตสึซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดมา