เนื้อหาวันที่ : 2018-12-24 17:49:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 422 views

เดลต้าคว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2561 แก่นายเซีย เชน เยน ประธานบริหารบริษัทเดลต้า

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2561 ประเภทรางวัลใหม่ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพและประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมแก่ประธานบริษัทและ นายอนุสรณ์ มุทราอิส ผู้อำนวยการบริษัทเดลต้า

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 กระทรวงอุตสาหรกรรมได้คัดเลือกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเพื่อที่จะยกระดับศักยภาพ และยกย่องเชิดชูเกียรติอุตสาหกรรมไทย  มอบรางวัลอุตสาหกรรมที่ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จะส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องผู้ประกอบการไทยที่มีความคิดริเริ่ม มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

ในปีนี้ รางวัลอุตสาหกรรมมีทั้งหมด 8 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทการเพิ่มผลผลิต การรักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารความปลอดภัย การบริหารงานคุณภาพ การจัดการพลังงาน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และเพิ่มประเภทรางวัลอีก 2 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมดีเด่นประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพและประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม   โดยรางวัลประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพเพื่อมุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนรากฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างแรงผลักดันตามเป้าหมายการพัฒนา 10 S-curve และรางวัลประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมมีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับการกำกับดูแลองค์กรที่ดี พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่มาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ หรือมาตรฐาน ISO 26000: Social Responsibility อีกด้วย

ปีนี้เป็นปีที่ห้าที่เดลต้าได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรี บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมมากมายในหลาย ๆ ประเภทอาทิเช่น การเพิ่มผลผลิต การบริหารงานคุณภาพและการจัดการพลังงาน ในปีพ.ศ. 2538, 2553, 2555 และ 2554  และเดลต้าคว้ารางวัลอุตสาหกรรมอันทรงเกียรติ โล่รางวัลใหญ่ที่สุดจากนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ.2555  รางวัลอุตสาหกรรมต่างๆยตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่เดลต้าได้รับแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เดลต้าสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจบริษัท Smarter. Greener. Together. รางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ.2561แสดงถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและความเป็นผู้นำในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทรางวัลใหม่ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม