เนื้อหาวันที่ : 2018-11-16 09:19:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 782 views

ออราเคิล คลาวด์ ขับเคลื่อนชุมชนสตาร์ทอัพของมหาวิทยาลัยรังสิต

ออราเคิลจับมือมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตร Innovative Startup พร้อมนำเสนอแพลตฟอร์มรองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU) เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Oracle Cloud เพื่อพัฒนาชุมชนสตาร์ทอัพ RSU โดยสมาชิกของชุมชนสตาร์ทอัพดังกล่าวจะสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐาน Oracle Cloud เพื่อพัฒนาต่อยอดไอเดียให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ จะมีการเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อลดช่องว่างระหว่างความต้องการของโลกธุรกิจกับการพัฒนาบุคลากรในภาคการศึกษา

ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งมั่นที่จะเสริมศักยภาพให้แก่นักศึกษาในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างเสริมความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจดิจิตอลในปัจจุบัน  ผู้เข้าร่วมชุมชนสตาร์ทอัพของมหาวิทยาลัยรังสิตจะสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิด และใช้ทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  มหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะที่ได้ให้การสนับสนุนและใช้งาน Oracle Cloud มาเป็นเวลานาน เราจึงไว้วางใจเลือกใช้แพลตฟอร์ม Oracle Cloud ดังกล่าวที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีบริการสนับสนุนที่ดีเยี่ยม เพื่อต่อยอดความสำเร็จให้แก่นักศึกษาและชุมชนของเรา”

ภายใต้โครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยรังสิตประสานงานร่วมกับออราเคิล เพื่อรวมเทคโนโลยีคลาวด์ไว้ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับ Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud, Oracle Cloud Infrastructure, Business Analytics, การพัฒนาแอพพลิเคชั่น และอื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญจากออราเคิลจะร่วมบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโลกธุรกิจแก่นักศึกษา

นายพัสน์นันท์ จมูศรี ผู้อำนวยการฝ่ายคลาวด์แพลตฟอร์มของออราเคิล ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสให้การสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยรังสิต  RSU Startup Community เป็นโครงการที่ดี และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นยอดนิยมที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทยในปัจจุบัน  นับเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนที่สำคัญนี้  ออราเคิลเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีในวันนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อตำแหน่งงานต่างๆ ในอนาคต  ความร่วมมือระหว่างออราเคิลกับมหาวิทยาลัยรังสิตนับเป็นย่างก้าวที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของประเทศไทย”

ในการเริ่มต้นโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยรังสิตและออราเคิลจะจัดงาน Hackathon* ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนักศึกษากว่า 100 คนจะต้องจัดทำแผนธุรกิจแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผนวกรวมแนวคิดที่แปลกใหม่เข้าไว้ในชีวิตประจำวัน

*กิจกรรมนี้ไม่ได้ส่งเสริมหรืออนุญาตให้เขียนโปรแกรมเพื่อหลบเลี่ยงฟังก์ชั่นการรักษาความปลอดภัยหรือโจมตีช่องโหว่ของซอฟต์แวร์