เนื้อหาวันที่ : 2018-10-12 11:18:18 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 286 views

การลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สืบเนื่องจาก โครงการ One Belt One Road (OBOR) เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนริเริ่มดำเนินการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประกาศเปิดตัว โดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในปี 2556 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับบรรดาประเทศต่างๆ เพื่อแสวงหาการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม พลังงาน การค้า และการสื่อสาร รวมทั้งด้านอื่นๆ

วันที่ 10 ตุลาคม 2561นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยศะริน นายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ นายแอนดี้ โชว ตัวแทนจากฮ่องกง ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนลงนามแทน สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสองสมาคมฯ  เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักกีฬาทางอากาศฯ ของทั้งสองประเทศร่วมกัน พร้อมทั้งทางสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องการที่จะพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศ ซึ่งประเทศไทยจำต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทางสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาทางอากาศในส่วนที่สามารถพัฒนาหรือทำได้ในไทย โดยวางแผนพัฒนาในการใช้ของเรา 50 เปอร์เซ็นต์ และอีก 50 เปอร์เซ็นที่เหลือโดยใช้อุปกรณ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน กีฬาที่สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะพัฒนาเป็นกีฬาแรกคือ Paragliding หรือ กีฬาร่มร่อน และ สาธารณรัฐประชาชนจีนจะพัฒนา คือ Parachute หรือ กีฬาโดดร่ม ที่จะบรรจุเข้าสู่กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2022 ครั้งที่ 19 จะจัดขึ้นที่ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งต่อไปนั้นกีฬา Paragliding หรือกีฬาร่มร่อน ไม่ได้รับการบรรจุเข้าในการแข่งขัน แต่สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะพยายามผลักดันให้สาธารณรัฐประชาชนจีนบรรจุกีฬาร่มร่อน เพื่อให้เราได้พัฒนากีฬาชนิดนี้ต่อไป และเพื่อไม่ให้การฝึกซ้อมที่ผ่านมาเป็นการสูญเปล่า 

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ นายกสมาคมไทย–จีน เข้าร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงระหว่างทั้งสองประเทศฉบับนี้  อีกทั้งสักขีพยานทุกท่านที่เข้าร่วมครั้งนี้จะได้เข้าใจในบันทึกข้อตกลงมากขึ้น และเป็นโอกาสที่ดีในอนาคตที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม พลังงาน การค้า และการสื่อสาร รวมทั้งด้านอื่นๆ ต่อไปอย่างยั่งยืน

ในระยะ 3 ปีแรก ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย จะต้องวางนโยบายขับเคลื่อนไปด้วยกัน ภายในปีแรก ทางสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จะมีภารกิจเดินทางไปศึกษาและดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อศึกษาและดูงานที่ต้องการพัฒนาร่วมกันอีกด้วย เพื่อความเป็นหุ้นส่วนทางการพัฒนากีฬาและอุตสาหกรรมกีฬาที่ดีร่วมกัน