เนื้อหาวันที่ : 2018-10-11 14:07:04 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1348 views

BGRIM ตอกย้ำความสำเร็จเซ็น PPA เวียดนาม 257 เมกะวัตต์

BGRIM ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement-PPA) กับ Electricity of Vietnam (EVN) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิตติดตั้ง 257 เมกะวัตต์ จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมเพิ่มรายได้ปีหน้าร้อยละ 15-20 และผลักดันกำลังการผลิตปี 2565 ให้ได้ตามเป้า 3,100 เมกะวัตต์

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM’ เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิตติดตั้ง 257 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน (Phu Yen) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่ง BGRIM ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 80 ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement-PPA) กับ Electricity of Vietnam (EVN) แล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานคณะกรรมการบริษัท นางปรียนาถ สุนทรวาทะ, ดร.สุรชัย สายบัว, นายวีระพล ตั้งสุวรรณ และ นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีลงนาม PPA ดังกล่าว โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่ 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี ปัจจุบันโครงการได้เริ่มดำเนินการงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายใน 30 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มรายได้ของ BGRIM ในปีหน้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ร้อยละ 15-20 จากการลงทุนของ BGRIM ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปัจจุบัน

สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติการลงทุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MOIT) ตามแผนพัฒนาที่จะสามารถสร้างศักยภาพในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงถาวรให้กับประเทศ อย่างไรก็ดี BGRIM ยังเดินหน้าในการเจรจาเข้าลงทุนโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ ในประเทศเวียดนามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงต่อเนื่อง จากที่ปัจจุบัน BGRIM มีการเข้าลงทุนโครงการพลังงานในเวียดนามแล้ว 677 เมกะวัตต์

ปัจจุบัน BGRIM มีโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น 33 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 15 แห่ง  โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง และ โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 2,220 เมกะวัตต์ และมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างแผนการก่อสร้างในระหว่างปี 2561-2565 อีกกว่า 900 เมกะวัตต์ ซึ่งทำให้ปี 2565 BGRIM จะมีจำนวนกำลังการผลิตไฟฟ้ากว่า 3,100 เมกะวัตต์