เนื้อหาวันที่ : 2018-09-21 14:19:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 820 views

ดีป้า – ทัสโฮลดิ้งส์ เปิดตัวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ไทย-จีน อย่างยิ่งใหญ่ วางเป้าหมายปั้นสตาร์ทอัพข้ามชาติ

อิมแพค เมืองทองธานี/ที่งานดิจิทัลไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 มหกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดตัว “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไทย-จีน” หรือ “China-Thailand Digital Incubator” พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ และ Mr. Herbert Chen Chief Operating Officer, Tus-Holdings Co.,Ltd.

China-Thailand Digital Incubator ถือเป็นการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจร่วมกันระหว่างประเทศไทยและจีนเป็นครั้งแรก จากความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล บริษัท ทัสโฮลดิ้งส์ จำกัด และทัสสตาร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สะท้อนถึงความพร้อมของไทยและจีนที่จะสานสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการ สนับสนุนให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด

China-Thailand Digital Incubator มีเป้าหมายในการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ ระหว่างไทยและจีน ให้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันและขยายธุรกิจออกสู่ภูมิภาคและทั่วโลก ทั้งนี้ China-Thailand Digital Incubator จะมีภารกิจสำคัญ ได้แก่

  • ส่งเสริมการบ่มเพาะสตาร์ทอัพของประเทศไทย จีน และในภูมิภาค ให้มีความพร้อมทางเทคโนโลยี และความพร้อมทางธุรกิจ
  • ส่งเสริมการอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการบ่มเพาะ และให้คำปรึกษาแก่ Startup
  • ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อให้วิสาหกิจเริ่มต้น ไทยและจีน ได้เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
  • ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในสตาร์ทอัพไทยและจีน ที่ผ่านการบ่มเพาะ
  • แสวงหาความร่วมมืออื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศในการส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้  China-Thailand Digital Incubator จะตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของ Depa ในโครงการ Ladprao Hills บริเวณห้าแยกลาดพร้าว และมีกำหนดจะเปิดตัวสถานที่อย่างเป็นทางการภายในสิ้นปีนี้ ก่อนที่จะมีการขยายผลสู่การพัฒนา Startup Hub ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ต่อไป

เกี่ยวกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า ถือเป็นหน่วยงานหลักในประเทศไทย ที่มีพันธกิจในการส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Transformation ขึ้นในประเทศไทย โดยดีป้าได้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการดำเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับ Tus-Holding Co.,Ltd. และ TusStar

Tus-Holdings เป็นกิจการที่ลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยซิงหัว มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยจีน โดยมีการจัดตั้ง TusStar ขึ้นมาเป็นหน่วยงานหลักภายใต้ Tus-Holdings เพื่อดูแลการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ที่ปัจจุบันมีหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Incubator) ในสังกัดเครือข่ายของ TusStar มากกว่า 100 แห่ง ซึ่งถือเป็นเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2018” ได้ที่ www.digitalthailandbigbang.com และ facebook.com/digitalthailandbigbang/