เนื้อหาวันที่ : 2018-09-11 17:13:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 749 views

วิศวลาดกระบังผนึกความร่วมมือกับ มหาลัยรีดดิ้ง แห่งประเทศอังกฤษ เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา

ก้าวไกลสู่วิศวกรรมศาสตร์ระดับโลกและสร้าง Global Engineer คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้อนรับ คุณมาเรีย เทิร์สตัน ผู้จัดการฝ่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรีดดิ้ง (University of Reading) ซึ่งเป็นมหาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งมากว่า 90 ปี เพื่อผนึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยและอังกฤษ ในโครงการเปิดหลักสูตร IMSE (Industrial and Management Systems Engineering) 2+2 หรือ Double degree ร่วมกันในอนาคตอันใกล้