เนื้อหาวันที่ : 2018-08-16 09:24:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 400 views

กสอ. ร่วมกับ บ.เดลต้าฯ โชว์ผลสำเร็จ “กองทุนนางฟ้า” เสริมแกร่งผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่อย่างยั่งยืน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานมอบเงินทุนสนับสนุนโครงการ Angel Fund For Startup แก่ผู้ประกอบการที่ชนะการประกวดการนำเสนอผลงานแนวคิดธุรกิจแผนงาน จำนวนทั้งสิน 24 ทีมและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการจัดเวทีประกวดผู้ประกอบการที่ยั่งยืน (NEC Award) ประจำปี 2561 จำนวน 6 ทีม โดยมี ผู้บริหารกมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหาร บริษัท เดลต้าฯ และผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โซน เอ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี

สำหรับโครงการ Angel Fund For Startup หรือ กองทุนนางฟ้า เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการจัดตั้งธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในลักษณะให้เปล่าจำนวนเงินทั้งสิ้น 4 ล้านบาท ในการจัดตั้งธุรกิจ โดยมอบให้สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้ ภายใต้แนวคิด Green Solution for Thailand 4.0 และ Advance Thailand’s Industry with AI โดยมีผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 125 ทีม ผ่านการคัดเลือกแนวคิดธุรกิจที่น่าสนใจ มีนวัตกรรมและมีแนวโน้มในเชิงพาณิชย์ ภายใต้โจทย์แนวคิดที่ได้กำหนดไว้ จำนวนทั้งสิ้น 56 ทีม เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Business Camp” และการออกแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมเพื่อสร้างต้นแบบ (PROTOTYPE) โดยผ่านกระบวนการ “Design Sprint” และเสริมความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจฝึกทักษะการนำเสนอแนวคิดแบบตรงประเด็นและน่าสนใจต่อ บริษัท เดลต้าฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 มีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อได้รับการสนับสนุนเงินทุน จำนวนทั้งสิน 24 ทีม

ส่วนโครงการจัดเวทีประกวดผู้ประกอบการที่ยั่งยืน (NEC Award) ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเป็นเกียรติประวัติให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเจริญก้าวหน้าและอยู่ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถเป็นตัวอย่างในการเริ่มธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ โดยผู้เข้าประกวดเป็นผู้ประกอบการที่จบการฝึกอบรมบ่มเพาะภายใต้ โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creations: NEC)” ตั้งแต่ปี 2552–2559 ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม จำนวน 108 ราย และผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ รางวัล NEC Award ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีลักษณะเด่นในความเป็นผู้ประกอบการที่มีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในกระบวนการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีความแตกต่างตอบสนองความต้องการของลูกค้า การผลิตที่มีมาตรฐานสามารถควบคุมต้นทุน มีการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลักดันให้ธุรกิจดำเนินการต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและสร้างสรรค์เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0