เนื้อหาวันที่ : 2018-08-16 09:19:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 195 views

แลนเซสส์ (LANXESS) เตรียมขายหุ้น 50% ของ ARLANXEO ให้แก่ Saudi Aramco

  • ARLANXEO เป็นบริษัทร่วมทุนมูลค่า 3 พันล้านยูโร
  • แลนเซสส์วางแผนลดภาระหนี้สินทางการเงินลง
  • Matthias Zachert , CEO กล่าวว่า “เป็นอีกก้าวสำคัญในตามแผนการปรับเปลี่ยน (transformation) ของเรา

แลนเซสส์ (LANXESS) กลุ่มบริษัทผู้ผลิตสารเคมีชนิดพิเศษประกาศเซ็นต์สัญญาขายหุ้นที่มีอยู่ 50 % ในบริษัท ARLANXEO ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างแลนเซสส์กับ Saudi Aramco ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2016 ในสัดส่วนการร่วมทุนแบบ 50:50 เพื่อทำอุตสาหกรรมยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber)

การซื้อขายครั้งนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากต้องรอความเห็นชอบจากหน่วยงานรัฐบาลที่ดูแลเรื่องการต่อต้านการผูกขาดเสียก่อน ในขณะเดียวกันการชี้แจงให้ข่าวสารและคำปรึกษาแก่หน่วยตัวแทนของเหล่าพนักงานได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ทั้งสองบริษัทคาดว่าธุรกรรมนี้จะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2018 นี้

มูลค่าการร่วมทุนของทั้งสองบริษัทใน ARLANXEO มีทั้งสิ้น 3 พันล้านยูโร โดยแลนเซสส์คาดหวังว่าจะได้รับเงินสด 1.4 พันล้านยูโรจากการขายครั้งนี้หลังจากหักหนี้สินและภาระทางการเงินในหุ้นทั้ง 50 % นั้นเรียบร้อยแล้ว

แลนเซสส์วางแผนที่จะใช้เงินสดที่ได้มานี้เพิ่มความเข้มแข็งทางการเงินและลดหนี้สินสุทธิลง

เมื่อเริ่มตั้ง ARLANXEO ทั้งสองบริษัทตกลงกันจะร่วมมือกันจนถึงปี 2021 “แต่เนื่องจากเรามองเห็นอนาคตที่สดใสว่าจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ตามแผนการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Transformation) ของเราได้เร็วขึ้นกว่าที่วางแผนไว้ในตอนแรก ๆ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงครั้งนี้จะทำให้เราสามารถมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในตลาดสารเคมีชนิดพิเศษขนาดกลางได้ดีขึ้น”กล่าวโดยคุณ Matthias Zachert ประธานคณะกรรมาการบริหารของแลนเซสส์ “ในขณะเดียวกัน เราก็จะได้ความคล่องตัวทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ทำให้สถานะทางการเงินเราเข้มแข็งขึ้นและเพิ่มความคล่องตัวเชิงกลยุทธ์ให้องค์กรสามารถเติบโตได้ต่อไปอีกในอนาคต”

ARLANXEO มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีรายได้ในปี 2017 ทั้งสิ้น 3.2 พันล้านยูโร และมีพนักงาน 3,800 คนในโรงงาน 20 แห่งอยู่ใน 9 ประเทศ บริษัทเป็นผู้ผลิตยางสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูง (High-performance Rubber) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

ย้อนกลับไปในปี 2016 การโอนหน่วยธุรกิจยางสังเคราะห์ของแลนเซสส์ให้ ARLANXEO ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนด้วย เป็นกลยุทธ์หลักพื้นฐานสำคัญของแลนเซสส์ จากนั้นมาแลนเซสส์สามารถมุ่งมั่นการดำเนินงานในตลาดสารเคมีชนิดพิเศษขนาดกลางที่กำลังเติบโตได้เต็มที่และสามารถทำการควบรวมบริษัทต่าง ๆ เข้ามาเสริมสร้างความเข็มแข็งในตลาดนี้ อย่างเช่นการควบรวมกิจการ Chemtura บริษัทสารเคมีของสหรัฐอเมริกาในปี 2017 เป็นการควบรวมที่ใหญ่ที่สุดของแลนเซสส์

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแลนเซสส์

แลนเซสส์เป็นบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) มียอดรายได้รวมกว่า 9.7 พันล้านยูโรในปี พ.ศ.2560 และมีพนักงาน 19,200 คนอยู่ใน 25 ประเทศทั่วโลก มีโรงงานทั่วโลกถึง 74 แห่ง ธุรกิจหลักของแลนเซสส์ คือการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต (Chemical Intermediates) เคมีภัณฑ์เติมแต่ง (Additives Chemicals) ผลิตภัณฑ์สารเคมีชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) และพลาสติก แลนเซสส์เป็นบริษัทที่อยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ได้แก่ดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) และ FTSE4Good

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lanxess.com