เนื้อหาวันที่ : 2018-08-08 14:52:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 290 views

เรื่องพื้นฐานที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องรู้

หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินชื่อของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กันมาบ้างไม่มากก็น้อย ทั้งที่เป็นในรูปแบบของผู้ประกอบการและในรูปแบบขององค์กร พวกบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่สร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบของบ้านและคอนโด, บุคคลทั่วไปที่ซื้อบ้านมือสองหรือคอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่า ก็ถือว่าเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เหมือนกัน เพราะสามารถสร้างรายได้และทำให้มูลค่าของสินทรัพย์ในมือเพิ่มขึ้นได้

แล้วบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ มีหน้าที่อะไรบ้างนอกเหนือจากที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์แล้ว พวกบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณทั้งในด้านของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนในแง่ของสภาพตลาดและการเงิน หรือจะในแง่ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดนทางบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะให้คำแนะนำในการพัฒนารูปแบบของโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าของโครงการ รวมไปถึงช่วยเหลืองานด้านการตลาดทั้งด้านบริหารงานขายและการตลาด จัดทำแผนการขายโครงการให้สร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าของโครงการ และบริการปล่อยเช่า ถ้าหากเจ้าของโครงการต้องการที่จะปล่อยเจ้าบ้านและคอนโดมิเนียม ที่อยู่อาศัยให้แก่บุคคลภายนอก รวมไปถึงบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะดูแลด้านกฎหมายด้วยเช่นกัน ในการจัดการและดำเนินงานส่วนงานโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือบ้าน ที่อยู่อาศัยให้แก่บุคคลภายนอก

สิ่งที่จำเป็นสำหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่จะกล่าวต่อไปนี้โดยเฉพาะ เพื่อที่จะช่วยในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในมือให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุด 

  1. รู้กฎหมาย: กฎหมายที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องรู้ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น พระราชบัญญัติการผังเมือง, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร, รายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, กฎหมายพัฒนาพื้นที่, โครงการเวนคืนที่ดินต่างๆ, กฎหมายเฉพาะทางต่างๆ อย่างกฎหมายบ้านจัดสรร, กฎหมายอาคารชุด, กฎหมายหอพัก เป็นต้น
  2. ศึกษาความเป็นไปได้ด้านกายภาพและทำเลที่ตั้ง บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ดูทำเลที่ตั้งและพื้นที่ มองจุดเด่น-จุดด้อย รวมถึงความสะดวกของสาธารณูปโภค, สาธารณูปการ, การเดินทาง และสภาพแวดล้อม
  3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาด ทั้งวิเคราะห์จากเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์จุลภาค ที่มีผลต่อกำลังซื้อและต้นทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ รวมไปถึงความต้องการของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน โดยสามารถนำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาได้ทั้งข้อมูลด้านประชากรศาสตร์, แผนพัฒนาเมือง, ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
  4. ความคุ้มค่าทางการเงิน เพื่อประสิทธิภาพในการลงทุน บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าในการลงทุนและสภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ลงทุนมากที่สุด
  5. การบริหารการก่อสร้าง ทางบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมืออาชีพมักจะให้ความสำคัญกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ในการป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และช่วยป้องกันการแก้งานที่ตกสเปคก่อนตรวจรับบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถโอนบ้านได้ ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิม การเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่ดีและมีประสบการณ์จะทำให้ตัดปัญหาในส่วนนั้นทิ้งไปได้ 

จะเห็นได้ว่าหน้าที่และการทำงานของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในครอบครองของคุณ ทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในขั้นตอนวางแผน, ก่อสร้าง รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์มือสอง ก็จะช่วยให้คุณได้ผลประโยชน์จากเงินที่ลงทุนไปอย่างดี