เนื้อหาวันที่ : 2018-07-05 09:40:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 291 views

เมืองนวัตกรรมอาหาร จับมือ อิตาลีมุ่งสู่เป้าหมาย “ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก”

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ สถาบันอาหารแห่งอนาคต (Future Food Institute) สาธารณรัฐอิตาลี ณ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ในอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. และ Prof. Matteo Vignoli ผู้อำนวยการโครงการ Global Mission จากสถาบันอาหารแห่งอนาคต สาธารณรัฐอิตาลี เป็นผู้ร่วมลงนาม และมี Mr.Simone Cattaneo (Commercial Officer) เป็นพยานกิตติมศักดิ์ รวมทั้ง นางสาว สุรัชญา พลาวงศ์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากสถาบันอาหารแห่งอนาคต ร่วมเป็นสักขีพยาน 

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจาก สวทน. โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ดำเนินการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้เกิดกิจกรรมในการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของอาหารโลก การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำเสนอคุณค่าใหม่ต่ออุตสาหกรรมอาหาร โดยมีเป้าหมายสำคัญคือทำให้ผู้ประกอบการไทยด้านอาหารสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก สามารถทำให้การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกได้ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้มีความสามารถสูงขึ้น

 

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือกับสถาบันอาหารแห่งอนาคต ของสาธารณรัฐอิตาลี ในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายหลังได้มีการจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรมอาหารระหว่างสองประเทศในโครงการ Global Food Innovation Mission ซึ่งสถาบันอาหารแห่งอนาคตของอิตาลี ได้นำนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทมาทำกิจกรรมในประเทศไทยระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก โดยได้เลือกโครงการสามพรานโมเดล ซึ่งอยู่ในความสนใจของคน ทั่วโลก ในการเป็นต้นแบบของการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ ผ่านการนำเกษตรอินทรีย์มาพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน และความมั่นคงของเกษตรกร นอกจากนี้ ยังได้นำคณะเดินทางไปเยี่ยมชมตลาดสดขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อตก. ที่เว็ปไซต์ข่าวชื่อดังของโลกยกให้เป็น ตลาดสดที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก รวมถึงได้ดูงานที่ตลาดไทย ซึ่งเป็นตลาดที่ครองแชมป์ตลาดค้าส่งผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ติดต่อกันเป็นเวลา 21 ปี และการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในตลาดไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1% ของจีดีพีประเทศ ซึ่งถือว่าเยอะมาก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประทับใจกระบวนการผลิต การจำหน่าย และกระบวนการแปรรูปนวัตกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในครั้งนี้มาก