เนื้อหาวันที่ : 2007-11-23 09:10:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1693 views

ก.พลังงาน เตรียมเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์ม 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ

ก.พลังงาน เดินหน้านโยบายพลังงานทดแทน เตรียมเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ ผลิตไบโอดีเซลทดแทนการนำเข้าน้ำมันดีเซล ร้อยละ 10 ภายในปี 2555 พร้อมร่วมกับ ธกส. ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 7,000 ล้านบาท จูงใจเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

ก.พลังงาน เดินหน้านโยบายพลังงานทดแทน เตรียมเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ ผลิตไบโอดีเซลทดแทนการนำเข้าน้ำมันดีเซล ร้อยละ 10 ภายในปี 2555 พร้อมร่วมกับ ธกส. ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 7,000 ล้านบาท จูงใจเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

.

นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน และนายธีรพงษ์ ตั้งธิระสุนันท์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน และธ.ก.ส. เข้าร่วมในพิธีฯ

.

นายพรชัย กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน ได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีความผันผวนรุนแรง และมีแนวโน้มจะปรับราคาสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาโลกร้อนที่มีผลกระทบไปทั่วโลก โดยจากสาเหตุเหล่านี้ จึงได้เร่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะ ไบโอดีเซล ที่ผลิตได้จากปาล์มน้ำมันในประเทศเป็นวัตถุดิบหลัก

.

โดยการลงนาม MOU ในวันนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันได้อย่างน้อย 7 แสนถึง 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ ภายใน 3 ปี(2550 – 2552) โดยกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมายจะผลิตไบโอดีเซลเพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมันร้อยละ 10 ภายในปี 2555

.

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายฯ ดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กระทรวงพลังงาน และธ.ก.ส. จึงเห็นชอบร่วมกันในการสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำจำนวนเงิน 7,000 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรที่จะลงทุนปลูกปาล์มน้ำมัน โดยใช้เงินลงทุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 3,500 ล้านบาท และธ.ก.ส. 3,500 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 10 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ MRR – 0.5 ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี ตลอดโครงการ

.

สำหรับรายละเอียดการนำเงินจากกองทุนน้ำมันฯ เข้าร่วมกับธ.ก.ส. จะเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ระยะเวลา 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อปี โดยจะทยอยฝากเงิน 3 งวด คือนำเงินฝากครั้งแรกภายในเดือนมกราคม 2551 จำนวน 500 ล้านบาท ฝากเพิ่มเติมภายใน 6 เดือนนับแต่วันลงนาม MOU อีก 1,500 ล้านบาท และฝากครั้งสุดท้ายภายใน 12 เดือนนับแต่วันลงนาม MOU อีก 1,500 ล้านบาท

.

"การเร่งส่งเสริม ไบโอดีเซล เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของกระทรวงพลังงาน ที่จะลดการใช้น้ำมันในประเทศอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาคเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน ไบโอดีเซล เป็นที่ยอมรับประชาชน และค่ายรถยนต์ทุกค่าย ต่างรับประกันว่าสามารถใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลได้ทันที" นายพรชัยกล่าว