เนื้อหาวันที่ : 2018-06-26 17:08:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 686 views

ฟูจิตสึ ร่วมแบ่งปัน เสื้อผ้า ของใช้ ในโครงการ “Sharing is Caring”

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมโดย มร.อิจิ ฟูรูคาวา กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแบ่งปันเสื้อผ้า ของใช้กว่า 581 ชิ้น ในโครงการ “Sharing is Caring”  ให้กับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพจิตและบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช มีความประสงค์จะขอรับบริจาคเสื้อผ้าใหม่หรือเสื้อผ้าใช้แล้วที่ยังมีสภาพดี เพื่อมอบให้คนไข้จิตเวชทั้งชายและหญิง ตามนโยบายค่านิยมองค์กรของบริษัทฟูจิตสึซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดมา