เนื้อหาวันที่ : 2018-06-25 10:46:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 723 views

เดลต้า ประเทศไทย ติดอันดับบริษัทจดทะเบียน ESG100 โดยสถาบันไทยพัฒน์ ติดต่อกันเป็นปีที่สี่

เดลต้า จากข้อมูล 100 อันดับบริษัทจดทะเบียน EGS100 ปี 2651 ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินธุรกิจดีที่สุด สำหรับการจัดอันดับ ESG100 โดยสถาบันไทยพัฒน์ ติดต่อกันเป็นปีที่สี่ สถาบันไทยพัฒน์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เป็นสถาบันชั้นนำที่สนับสนุนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย เดลต้าเป็นหนึ่งในเก้าบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีที่ติดอันดับ ESG100 ปี 2561 โดยได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันไทยพัฒน์ได้รวบรวมข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ESG100 ตามหลักเกณฑ์ในฐานะองค์กรร่วมดำเนินงานในความริเริ่มสากลด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR) ในปีนี้สถาบันไทยพัฒน์ได้ทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนจำนวน 683รายที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากทั้งหมด 39 อุตสาหกรรม การประเมินในปี พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาจำนวนข้อมูลรวมกว่า 12,648 จุดข้อมูล อ้างอิงจากเอกสารรายงานที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะ จากแหล่งข้อมูลทั้ง 6 แหล่ง บริษัทจดทะเบียนจำนวน 100 รายที่ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) เป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่มในระดับสากลของสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ผลสรุปของ ESG 100 ในปีนี้ เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาด้านความยั่งยืนของเดลต้า ซึ่งรวมถึง นายเซีย เชน เยน ประธานบริหารบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทยซึ่งมีการดำเนินงานทั่วโลก เดลต้ามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ด้วยความสำเร็จที่หลากหลายของบริษัทจากทั้งสถาบันระดับประเทศและระดับนานาชาติล้วนเป็นข้อพิสูจน์สำหรับการพัฒนาด้วยความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง