เนื้อหาวันที่ : 2018-06-13 17:28:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 156 views

วิศวลาดกระบัง ลงนามMOU กับ EVTECH แห่งเกาหลีใต้ พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี ลงนามความร่วมมือ MOU กับ ศ.ดร.ชอน อิลซอน (Sohn Ilseon) ประธานผู้บริหารบริษัท EVTECH ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านมอเตอร์ และระบบขับเคลื่อนส่งกำลังขนาดใหญ่  เพื่อร่วมมือทางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในการพัฒนาและทดสอบยานยนต์ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า โดยมี รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษา EIDTs, ผศ.ดร.นพดล มณีรัตน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญระบบควบคุมยานยนต์สมัยใหม่ และผู้บริหารจาก EVTECH ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ เกาหลีใต้จะเสริมสร้างความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าหลายด้าน เช่น อนาคตมีแผนจัดตั้งศูนย์ทดสอบรถบัสไฟฟ้า ภายในสจล.