เนื้อหาวันที่ : 2018-06-13 15:01:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 182 views

สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) จัดงานเสวนา TISA Pro-Talk

สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) จัดงานเสวนา TISA Pro-Talk ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 ในหัวข้อ...เปิดมุมมอง TISA ไขประเด็นเด็ด พ.ร.ก. Digital Asset และร่าง พ.ร.บ. Privacy & Cybersecurity โดยมีกรรมการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านร่วมให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจ จากผู้บริหารและผู้ดูแลระบบ ไอทีภายในองค์กรเข้าร่วมงานจำนวนมาก งานจัดขึ้นที่ ณ ห้อง 2201ชั้น 22 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร ทีเอสที ทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต ทั้งนี้สมาคมฯ มุ่งเน้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคน ในแวดวงไอทีและความมั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ โปรดติดตามและอัพเดทความรู้ใหม่ๆ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม ของสมาคมฯ 

สำหรับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย

  • กฎหมายใหม่ EU : GDPR ใครได้-ใครเสียประโยชน์ ? ผู้ร่วมเสนา: อ.วรรณวิทย์ อาขุบุตร อ.นพ.สุธี ทุวิรัตน์
  • ไขประเด็นเด็ด พ.ร.ก. Digital Asset และร่าง พ.ร.บ. Privacy & Cybersecurity ผู้ร่วมเสนา: อ.ปริญญา หอมเอนก อ.นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล และ อ.ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
  • Latest Update Trends from RSA Conference 2018 ผู้บรรยาย: อ.ปริญญา หอมเอนก