เนื้อหาวันที่ : 2018-06-07 14:26:13 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 161 views

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนสัตหีบฯ เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนเงินจำนวน 4 ล้านบาท แก่โรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือและโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี สำหรับปรับปรุงห้องเรียนภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐาน และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนโครงการโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC ที่ริเริ่มโดยกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก และกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะและฝึกฝนคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

บรรยายภาพ:

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป) มอบเงินสมทบทุนมูลค่า 4 ล้านบาท แก่ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ( 6 จากซ้าย) ผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบ อาทิ ดร. คณิศ แสงสุพรรณ (กลาง) เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และรองประธานกรรมการโครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC พลเรือเอกโสภณ วัฒนมงคล (ที่ 6 จากขวา) ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ และประธานกรรมการโครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC  มร.เดวิด นาร์โดน (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ และ นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)