เนื้อหาวันที่ : 2018-06-07 14:24:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 152 views

พิธีเปิดและมอบห้องสมุด “วิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 4” เพื่อเยาวชนภาคอีสาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก คุณประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษา คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ พร้อมด้วย คุณนันทัชพร ศรีจาด ผู้บริหาร บจม. ปูนซิเมนต์ไทย คุณเฉลิมเกียรติ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผจก.ธุรกิจสินค้าและบริการครบวงจร บจก. เหล็กสยามยามาโตะ (SYS) ร่วมพิธีเปิดอาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 4 ซึ่ง วสท.ภาคเอกชนหลายองค์กรร่วมกันออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อมอบให้เป็นห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร