เนื้อหาวันที่ : 2018-05-31 17:56:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 129 views

CPI นำพนักงานเข้าร่วมโครงการวันแรงงานแห่งชาติ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ได้นำพนักงานเข้าร่วมโครงการวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และภายในกลุ่มลูกจ้างด้วยกันเอง ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานอีกด้วย ณ หอประชุม ศูนย์ราชการ จังหวัดชุมพร เมื่อเร็ว ๆ นี้