เนื้อหาวันที่ : 2018-05-24 09:39:18 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 297 views

บอร์ดไปรษณีย์ไทย มีมติให้พิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมเดินหน้าให้บริการลูกค้าและประชาชนเต็มกำลัง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจ้งมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ปณท ในวาระเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการ ปณท มีมติให้ฝ่ายบริหาร ปณท หาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามแนวทางที่คณะกรรมการ ปณท ให้หลักการไว้ให้ครบถ้วน เพื่อให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ปณท ในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุป พร้อมเน้นย้ำเดินหน้าแผนงานและนโยบายขับเคลื่อนไปรษณีย์ไทย และให้บริการลูกค้าและประชาชนอย่างเต็มกำลัง

สำหรับกรณีที่มีข่าวเผยแพร่อ้างถึงการประเมินผลงานของนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ผ่านเนื่องจากการไม่ต่อสัญญาระบบ Track & Trace และมีโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเคาน์เตอร์ให้บริการอัตโนมัติ หรือ New CA POS นั้น ไปรษณีย์ไทย ขอแจ้งว่า กรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริง ปัจจุบันมีการติดตั้งระบบ New CA POS ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 255 แห่ง ซึ่งครอบคลุมการใช้งานทั้งในส่วนของระบบรับฝาก ระบบส่งต่อ และระบบนำจ่าย โดยอยู่ในกระบวนการของการตรวจรับเพื่อเตรียมการขยายผลการติดตั้งและใช้งานไปทั่วประเทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร ปณท มีนโยบายที่ชัดเจนและความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่ต้องการให้ไปรษณีย์ไทยมีระบบเคาน์เตอร์ให้บริการอัตโนมัติเป็นของตนเอง มาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งระบบ New CA POS จะมีความทันสมัย สามารถอัพเดทสถานะพัสดุแบบ Real Time และเชื่อมโยงไปยังระบบคัดแยก ส่งต่อ และนำจ่ายได้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการให้บริการไปรษณีย์แก่ประชาชน โดยยังคงยึดมั่นตามแนวทางการดำเนินงานที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยและเศรษฐกิจไทยต่อไป