เนื้อหาวันที่ : 2018-05-22 09:33:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1855 views

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) มอบประกาศนียบัตร Delta Automation Academy 2018 พร้อมเปิดเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ”

นายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (กลาง) ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารจาก สำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 แห่งที่เข้าร่วมโครงการเดลต้า อะคาเดมี (Delta Academy)

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “Delta Automation Academy Certificate Presentation Ceremony 2018” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดลต้า อะคาเดมี (Delta Academy) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างวิศวกรระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ หรือ Industrial Automation ด้วยความรู้ด้านอุตสาหกรรมและทักษะด้านวิศวกรรมอัตโนมัติล่าสุด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 แห่งร่วมเสวนาหัวข้อ “Industrial Automation: driving future of Thailand’s industry (ขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ)” ร่วมแบ่งปันมุมมองความคิดเห็นในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

นอกจากนี้ เดลต้าได้มอบอุปกรณ์ Scara Robot แขนกลอัจฉริยะ จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่นิสิตนักศึกษา พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร Delta Cup 2017 แก่ทีมตังแทนจากประเทศไทยทั้ง 5 ทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Delta Cup 2017 ณ ประเทศจีนในปีที่ผ่านมา มอบเงินรางวัลแก่ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจากโครงการ Delta IA Boot Camp จำนวน 6 ทีม ซึ่งทีมที่ชนะจำนวน 3 ทีมจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน Delta Cup 2018 ณ ประเทศจีน นอกจากนี้ยังได้มอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาจำนวน 250 คนที่ผ่านหลักสูตร Smart IA Lab จากมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง