เนื้อหาวันที่ : 2018-05-08 13:26:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 371 views

แคนนอน เปิดรับผลงานภาพถ่ายจากทั่วโลกในการประกวด New Cosmos of Photography 2018 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 เยน

บริษัท แคนนอน อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพทุกเพศทุกวัยทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “New Cosmos of Photography 2018” โดยเปิดรับผลงานที่เป็นไฟล์ดิจิทัลทั้งภาพนิ่งและวิดีโอด้วย เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพในรูปแบบใหม่ ๆ ลงทะเบียนร่วมการประกวดได้ทางเว็บไซต์ global.canon/en/newcosmos ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561

การประกวดภาพถ่าย New Cosmos of Photography ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 41 โดยหลังจากปิดรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว ในเดือนกรกฎาคมจะมีการประชุมของคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Excellence Award) จำนวน 7 ราย และรางวัลชมเชยจำนวน 14 ราย จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งจะคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Prize) เพียงหนึ่งเดียวจากผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 7 ราย

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลรวม 1 ล้านเยน พร้อมผลิตภัณฑ์แคนนอน อีกทั้งจะได้สิทธิ์แสดงนิทรรศการเดี่ยว ณ กรุงโตเกียว ในการประกวดปีหน้า ส่วนผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลชมเชยจะได้รับเงินรางวัลและได้แสดงผลงานในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ประจำปีนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โฮมเพจ global.canon/en/newcosmos  

The contest is open to photographers of all nationalities, ages, gender, and experience levels (professional or amateur) with no restrictions on size, mobility, number of entries, or other such details.
And, contestants can submit entries including both still images and videos online. Experimental works are welcome, and we encourage contestants to push the possibilities of creative photographic expression, while making full use of their individuality and sensibilities. We look forward to entries that provide a glimpse of tomorrow‘s photography.The contest is open to photographers of all nationalities, ages, gender, and experience levels (professional or amateur) with no restrictions on size, mobility, number of entries, or other such details.
And, contestants can submit entries including both still images and videos online. Experimental works are welcome, and we encourage contestants to push the possibilities of creative photographic expression, while making full use of their individuality and sensibilities. We look forward to entries that provide a glimpse of tomorrow‘s photographThe contest is open to photographers of all nationalities, ages, gender, and experience levels (professional or amateur) with no restrictions on size, mobility, number of entries, or other such details.
And, contestants can submit entries including both still images and videos online. Experimental works are welcome, and we encourage contestants to push the possibilities of creative photographic expression, while making full use of their individuality and sensibilities. We look forward to entries that provide a glimpse of tomorrow‘s photograph

รางวัลชนะเลิศ (Grand Prize)

 • เงินรางวัลรวม 1 ล้านเยน (รวมรางวัล 200,000 เยนสำหรับรางวัลยอดเยี่ยม)
 • ของกำนัลที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก Canon
 • ได้จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียวในปีถัดไป 

รางวัลยอดเยี่ยม 

 • เงินรางวัลรวม 200,000 เยน
 • จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียวปีนี้
 • ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร New Cosmos of Photography ฉบับถัดไป
 • จัดแสดงผลงานบนเว็บไซต์ New Cosmos of Photography

รางวัลชมเชย 

 • เงินรางวัลรวม 30,000 เยน
 • จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียวปีนี้
 • ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร New Cosmos of Photography ฉบับถัดไป
 • จัดแสดงผลงานบนเว็บไซต์ New Cosmos of Photography

กติกาการสมัคร

 • สมัครเข้าร่วมการประกวดผ่านโฮมเพจของ New Cosmos of Photography คือ canon/en/newcosmos ภายในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เลือกสมัครเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • ส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์ในรูปแบบพรินท์และทางออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ/ภาพยนตร์) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยชนะรางวัลจากการแข่งขันหรือการประกวดรายการใดๆ มาก่อน หรือผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดที่ยังไม่ประกาศผลการตัดสิน
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดควรมีขนาด 1200 x 1600 พิกเซลขึ้นไป ขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 1,000 MB ฟอร์แมตที่แนะนำคือ JPEG ความละเอียด 72 dpi ส่วนวิดีโอมีขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 1,000 MB รับเฉพาะฟอร์แมต MP4
 • ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งผลงาน
 • เปิดรับผลงานจนถึงวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 รับผลงานที่ประทับตราไปรษณีย์หรือส่งมอบแก่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในวันสุดท้ายของการส่งผลงาน ส่วนทางออนไลน์รับผลงานจนถึงเวลา 23.59 น.