เนื้อหาวันที่ : 2018-04-05 09:53:18 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1477 views

บ้านปู อินฟิเนอร์จี จัดงานสัมมนา “The Intelligent City of Tomorrow” ชูศักยภาพ ผู้นำการให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ครบวงจร ร่วมผลักดันไทยสู่สมาร์ทซิตี้

(บรรยายภาพ) บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด โดย นางสมฤดี ชัยมงคล (แถวหน้า กลาง) กรรมการ และ นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม (แถวหลัง ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ ในงานสัมมนา “Banpu Infinergy Symposium: The Intelligent City of Tomorrow” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร (แถวหน้า ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นางทยา ทีปสุวรรณ (แถวหน้า ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงเรียนนานาชาติรักบี้ และ มร.แอรอน อัทเทอเบอรี่ (แถวหลัง กลาง) จากบริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและพัฒนาสมาร์ทซิตี้ กับผลงานสมาร์ทซิตี้ที่สหรัฐอเมริกา ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดการผลักดันประเทศไทยสู่สมาร์ทซิตี้ ซึ่งด้านหลังคือโซลาร์คีออสต้นแบบที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อต่อยอดการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ที่หลากหลาย สู่สมาร์ทซิตี้ในอนาคต

บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ในฐานะผู้นำการให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร จัดงานสัมมนา Banpu Infinergy Symposium: The Intelligent City of Tomorrow” พร้อมนำเสนอบริการแบบ One Stop Service ด้วยนิทรรศการจำลองการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์หลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์นโยบาย 4.0 และการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ โดยมีผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และบุคคลทั่วไปที่สนใจมากกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน

ในงานสัมมนาครั้งนี้ บ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ ได้เชิญกูรูด้านพลังงานจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาให้ความรู้และแบ่งปันข้อมูลด้านการพัฒนาสมาร์ทซิตี้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  มร. แอรอน อัทเทอเบอรี่ จากบริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและพัฒนาสมาร์ทซิตี้ กับผลงานสมาร์ทซิตี้ที่สหรัฐอเมริกา และ นางทยา ทีปสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงเรียนนานาชาติรักบี้ กับแนวคิดการเตรียมความพร้อมการศึกษาไทยที่ทันสมัยในรูปแบบสมาร์ทแคมปัส

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ กรรมการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิกด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่กลุ่มบ้านปูฯ มุ่งดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ทันสมัย พร้อมนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงานจากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศมาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในยุค 4.0 และสังคมไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ ซึ่งการก้าวไปถึงจุดนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์ความรู้ที่หลากหลาย ความพร้อมและประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัทฯ หวังว่าการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อันจะเป็นการร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น”

เพื่อให้ผู้ร่วมงานเห็นภาพการเป็นสมาร์ทซิตี้ที่ชัดเจนขึ้น ภายในงาน บ้านปู อินฟิเนอร์จี ยังนำเสนอนิทรรศการจำลองการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น โซลาร์คีออสระบบออนและ ออฟกริด ที่ใช้ได้ทั้งไฟบ้านและพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้แบบ100% จอแสดงผลการใช้งานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเทคโนโลยีที่บ้านปู อินฟิเนอร์จี พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบและอย่างทันท่วงที เช่น แอพพลิเคชั่นมือถือ Infinergy Application ที่ลูกค้าสามารถดูข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์ และยอดประหยัดแบบเรียลไทม์ ระบบของคอนโทรลรูม ที่สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบโซลาร์ได้ตลอดเวลา พร้อมทีมบริการหลังการขายที่ดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่งโมง

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานแบบเบ็ดเสร็จ เน้นการผลิตไฟเอง ใช้เอง ให้เกิดเป็นสมาร์ทโฮม สมาร์ทกริด และสมาร์ทซิตี้ โดยมีหัวใจสำคัญคือ ระบบการจัดเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ไทยดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์พลังงาน 4.0 ได้เร็วขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมคุณภาพแห่งอนาคต และมีความได้เปรียบทางการแข่งขันกับต่างประเทศ ขอชื่นชมบ้านปูฯ ที่ร่วมมือกับภาครัฐเพื่อช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสมาร์ทซิตี้ได้เร็วขึ้น”

นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า “จากการให้บริการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปแบบครบวงจรแก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม แฟชั่นเอ๊าท์เลท สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม และโรงพยาบาล บ้านปู อินฟิเนอร์จี ได้เห็นความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า และความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ เช่น การตรวจสอบระบบโซลาร์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น การใช้โดรนบินสำรวจเพื่อตรวจเช็คคุณภาพของแผงโซลาร์ การตรวจสอบการทำงานของระบบโซลาร์แบบเรียลไทม์จากห้องคอนโทรลรูมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ มั่นใจว่าเราจะเป็นผู้ให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ครบวงจร ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง”

นอกจากการนำเทคโนโลยีระดับโลกด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว บ้านปู อินฟิเนอร์จี ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) และระบบจัดเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) มาใช้ในการควบคุมการผลิต การส่ง และการกักเก็บพลังงานในอนาคต เพื่อให้การใช้พลังงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ล่าสุด ได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจจัดเก็บพลังงานของสิงคโปร์ บริษัทนิว รีซอสเซส เทคโนโลยี จำกัด เพื่อผลักดันระบบการจัดการและจัดเก็บพลังงาน และพัฒนาการบริการด้านพลังงานที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ด้วยเป้าหมายการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด คือมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย  และสร้างสังคมคุณภาพแห่งอนาคตภายใต้แนวคิด “Go Green Together”