เนื้อหาวันที่ : 2018-03-30 14:28:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3010 views

อาหรับ ประเทศไทย เผยการเติบโตของรถไฟและรถไฟฟ้าในไทยสดใส พร้อมร่วมสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนและรางรถไฟที่ก้าวล้ำ

บริษัท อาหรับ ประเทศไทย จำกัด ผู้นำด้านการออกแบบและที่ปรึกษาระบบรางรถไฟระดับโลกเผยทิศทางการเติบโตของระบบรางรถไฟและรถไฟฟ้าในประเทศไทย พร้อมเสนอแผนพัฒนาระบบรางรถไฟ เพื่อร่วมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการคมนาคมในไทยไปข้างหน้าด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่มีมายาวนานของบริษัทฯในด้านการออกแบบและคิดค้นนวัตกรรม รวมทั้งวางแผนและให้คำปรึกษาในโครงการขนาดใหญ่ใน 35 ประเทศทั่วโลก

ประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างพื้นฐานในระยะ 20 ปี ภายใต้กลยุทธ์ประเทศไทย 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่ง และโครงการก่อสร้างรถไฟและรถไฟฟ้า รวมถึงรถไฟความเร็วสูง เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโดยรวม ซึ่งด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของอาหรับในโครงการขนาดใหญ่ทั่วโลก และความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นและต่อยอดนวัตกรรม เราพร้อมสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในภูมิภาคและบนเวทีโลกได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ระบุว่าในปี 2558 ประเทศไทยมีเงินลงทุนไหลเข้าเพิ่มขึ้นถึง 200% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ดีขึ้น นโยบายภาครัฐที่มีทิศทางชัดเจน และการเชื่อมต่อกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง[1]

นาย ไท จง (ที ซี) ชิว ผู้อำนวยการและผู้นำกลุ่มระบบรางทั่วโลก บริษัท อาหรับ จำกัด

นาย ไท จง (ที ซี) ชิว ผู้อำนวยการและผู้นำกลุ่มระบบรางทั่วโลก บริษัท อาหรับ จำกัด กล่าวว่า “การขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของสังคมเมืองในปัจจุบัน ระบบขนส่ง สาธารณูปโภคต่าง ๆ ต้องมีการพัฒนาเพื่อรองรับต่อความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้น และต้องพัฒนาให้ไกลยิ่งกว่า เพื่อให้สามารถรองรับสำหรับประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยอีกประการสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงทุกครั้งคือ เรื่องของสิ่งแวดล้อม การนำระบบดิจิตอล IoT หรือ Big Data มาประยุกต์ใช้ในระบบขนส่งมวลชน เรามองว่าจะช่วยลดปริมาณรถบนท้องถนน และมลพิษลงได้”

นายเจสัน ซิมป์สัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาหรับ ประเทศไทย จำกัด

“การที่จะทำโครงการหนึ่ง ๆ นั้น จำเป็นต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทั้งตัวบริษัทเอง และคนในพื้นที่ด้วย และจากนโยบาย Thailand 4.0และโครงการ EEC แสดงให้เห็นว่าภาครัฐนั้นได้ให้ความสำคัญกับดิจิตอล และเทคโนโลยี เช่นการนำดิจิตอล ทรานส์ฟอร์เมชั่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบขนส่งมวลชน และระบบราง ทั้งนี้ล้วนเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเพื่อให้ประเทศไทยได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด” นายเจสัน ซิมป์สัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาหรับ ประเทศไทย จำกัด กล่าวเสริม

ทั้งนี้ การพัฒนาระบบรางรถไฟและรถไฟฟ้าในช่วงที่ประเทศกำลังมีการพัฒนาที่ดีนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะมีปริมาณการเดินทางของกลุ่มคนทำงานมากขึ้น เห็นได้ความหนาแน่นของระบบขนส่งมวลชนและการจราจรที่ติดขัดในเมืองใหญ่ ซึ่งรถไฟและรถไฟฟ้าจะเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายของประชาชน อีกทั้งยังสามารถติดตั้ง Wifi[2] เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย

รถไฟฟ้าจึงเป็นความหวังของเมืองใหญ่ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งมีการจราจรติดขัดอย่างมากในชั่วโมงเร่งด่วน โดยปัจจุบันอาหรับกำลังดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีส้ม ซึ่งในอนาคตเมื่อเสร็จสมบูรณ์และเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายแล้ว จะช่วยแบ่งเบาปัญหาการจราจรบนท้องถนนได้มากขึ้น

นอกเหนือจากระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครแล้ว ประเทศไทยยังต้องมีการพัฒนาระบบรถไฟที่ใช้รางหนักแบบเดิม ซึ่งยังคงมีความสำคัญในการเชื่อมต่อถึงแต่ละภูมิภาค รวมถึงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่มีความสำคัญในการขนส่งสินค้าและกระจายความเจริญออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ

อาหรับ มีการดำเนินในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี ในการออกแบบและวางระบบวิศวกรรมให้กับอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อม อีกทั้งยังมีส่วนในการวางระบบให้กับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รวมระยะทาง 11 กิโลเมตร จำนวน 9 สถานี นอกจากนี้บริษัทอาหรับยังรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมผนังและกระจก ให้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตึกเอมไพร์ทาวเวอร์ และตึกคิงพาวเวอร์ และให้คำปรึกษาด้านออกแบบงานวิศวกรรมระบบอาคารให้แก่สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย องค์การสหประชาชาติ และโรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ รวมทั้งตึกมหานคร

เกี่ยวกับ อาหรับ

อาหรับ เป็นองค์กรอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวางแผนด้านวิศวกรรม และเป็นที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการพิเศษซึ่งทำงานให้กับตึกและอาคาร อาหรับก่อตั้งขึ้นในปี 2489 ในฐานะบริษัทออกแบบและวิศวกรระดับโลก ซึ่งตลอดเวลาอาหรับได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 13,000 คน ใน 35 ประเทศทั่วโลกภายใต้การบริหารและวิสัยทัศน์ของ เซอร์ โอวีฟ อาหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าชมได้ที่ https://www.arup.com

[1] HKTDC. http://hkmb.hktdc.com/en/1X0A99AZ/hktdc-research/ASEAN-in-Focus-Thailand-as-an-Investment-Destination

[2] Arup. https://www.arup.com/perspectives/themes/transport/the-power-of-urban-rail?query=rail