เนื้อหาวันที่ : 2018-03-28 17:06:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 549 views

สัมมนา “Switching On IoT สร้างโอกาสใหม่ธุรกิจ จุดเปลี่ยนชีวิตแห่งอนาคต”

ปัจจุบันมีการนำอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things) หรือ IoT เข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ อย่างแพร่หลายในประเทศไทยมากขึ้น อาทิ การทำการเกษตรแม่นยำ (Precision Farming), อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม (Industrial Internet), เมืองอัจฉริยะ (Smart City), ระบบการบริการสาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utilities) และระบบข้อมูลกลาง หรือ Big Data เพื่อการบริการจัดการภาครัฐ เป็นต้น บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้สร้างสรรค์สื่อทางด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ELEADER และ COMTODAY ได้มุ่งมั่นพัฒนาคอนเทนต์ที่ทันสมัยและเป็นแนวโน้มของอนาคต เล็งเห็นว่าเทคโนโลยี IoT นั้นเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว และจะมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน จึงได้จัดงานสัมมนา เรื่อง ”Switching On IoT สร้างโอกาสใหม่ธุรกิจ จุดเปลี่ยนชีวิตแห่งอนาคต” เพื่อสร้างความเข้าใจการนำ IoT ไปปรับใช้และจุดประกายไอเดียจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจริง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยในงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เออาร์ไอพี ได้สรุปแนวคิดของ IoT ก่อนเจาะประเด็นลงลึกในเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากหลากหลายสาขา อาทิ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มสำคัญของเทคโนโลยีนี้ ในหัวข้อ “IoT Trends and Big Business  Opportunities” เทรนด์และโอกาสสำคัญของธุรกิจจาก IoT นายวุฒิไกร รัตนไมตรีเกียรติ ที่ปรึกษาด้านโซลูชันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้ในหัวข้อ “IoT Security: IoT ปลอดภัยมั่นใจได้แค่ไหน?” นายพรชัย พฤกษารัตนนนท์ ผู้อำนวยการ เดลล์ไอโอทีและโออีเอ็ม ภาคพื้นอินโดจีน

บริษัท Dell EMC ได้เปิดมุมมองของการนำ IoT มาใช้ร่วมกับ AI ในหัวข้อ “IoT with AI Make Things Smarter” ปิดท้ายด้วยเสวนา เรื่อง “Switching on IoT สร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจ จุดเปลี่ยนชีวิตแห่งอนาคต” ที่ได้ผู้รู้ตัวจริงจากสองวงการ คือ นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมวงเสวนากับนายณัฐ มั่นคง เกษตรกร IoT เงินล้าน เจ้าของธุรกิจ โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม เป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จริงในการนำ IoT มาใช้ทำธุรกิจจนถือว่าประสบความสำเร็จ ซึ่งตลอดการจัดงานสัมมนามีผู้สนใจเข้าฟังจำนวนมาก และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้จริง การสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้น รวมถึงมองเห็นโอกาส ได้รับแรงบันดาลใจในการนำไปใช้เชิงธุรกิจหรือในด้านอื่น ๆ อีกต่อไป