เนื้อหาวันที่ : 2018-03-28 13:14:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 682 views

ดีป้ารับสมัครไอเดียยกระดับชุมชนต้นแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม ชวนคนมีไอเดียยกระดับชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หวังกระตุ้นสมาร์ตคอมมูนิตี้ในท้องถิ่นเป็นชุมชนต้นแบบ

ดร.ณัฐพล นิมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า การขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลจำเป็นต้องพัฒนาตั้งแต่ฐานรากเพื่อเข้าถึงชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นด้วยโมเดลธุรกิจชุมชน (Community Business Model) ให้สามารถพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืนได้ด้วยเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมลงตัวในแต่ละพื้นที่ ดีป้ามีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้าไปขับเคลื่อนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจในชุมชน พร้อมกลไกสนับสนุนมุ่งสร้างและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้ตั้งเป้าสร้างชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบการและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 20 ชุมชน

ทั้งนี้เปิดโอกาสพร้อมเชิญชวนผู้ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าฝัน ร่วมประกวดแนวคิดที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ในรูปแบบโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพสำหรับชุมชน ผ่านการนำเสนอโครงการ โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับทุนสนับสนุน Community Transformation Fund เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อโครงการ สำหรับการเปิดรับสมัครไอเดียเป็นแม่เหล็กสำคัญให้คนที่มีฝีมือ ได้ร่วมพัฒนาสร้างชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบใหม่ ๆ และหลากหลายมากขึ้น เพราะชุมชนเองอาจยังไม่มีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยติดอาวุธเพื่อให้เกิดไอเดีย ดังนั้น ดีป้าเข้าไปเสริมส่วนที่ขาด สร้างองค์ความรู้ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ชุมชนดิจิทัล เพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไป

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.depa.or.th หรือ facebook: DEPAThailand และสามารถส่งเอกสารการสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมสนับสนุนทางอีเมล dcd@depa.or.th