เนื้อหาวันที่ : 2018-03-26 13:36:50 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 503 views

ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ เปิดตัว AllConnect Services ช่วยขับเคลื่อนการทำงานของธนาคารและร้านค้าปลีกรวดเร็วทันยุคดิจิทัล

ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (NYSEDBD) ในฐานะผู้นำทางด้านโซลูชันที่ใช้ขับเคลื่อนกระบวนการเชื่อมต่อเชิงพาณิชย์ “Connect Commerce” ระดับโลก เปิดตัว Diebold Nixdorf AllConnect ServicesSM โซลูชันด้านการบริการที่จะมอบความสามารถและเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับสถาบันการเงินและธุรกิจค้าปลีกเพื่อให้สามารถพัฒนาการทำงานของช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านหน้าร้านให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงกัน มีประสิทธิภาพ และแตกต่างไปจากช่องทางการค้าออนไลน์
โซลูชันด้านการบริการ AllConnect Services
 จากดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ ใช้ประโยชน์จากการทำงานผ่านโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) ที่มีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ช่วยปรับปรุงและเปลี่ยนผ่านกระบวนการต่าง ๆ ให้ธุรกิจสามารถมุ่งความสนใจไปยังความสามารถหลัก ๆ (Core Competency) และประสบการณ์ของผู้บริโภค (Consumer Experience) ได้อย่างเต็มที่เพื่อมอบโซลูชันที่ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น นำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์เชิงธุรกิจบนโลกแห่งการเชื่อมต่ออย่างแท้จริง
ภายใต้สถานการณ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเต็มไปด้วยการแข่งขัน การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ช่องทางการค้าผ่านหน้าร้านหรือสาขาของธนาคารจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด การที่จะบรรลุผลสำเร็จจากความท้าทายดังกล่าวได้ ธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการค้าปลีกจำเป็นที่จะต้องปรับมุมมองใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างทางธุรกิจที่สำคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสและทรัพยากรใหม่ ๆ ที่มีคุณค่า นำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจ สถาบันทางการเงินและผู้ประกอบการค้าปลีกสามารถสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อบนห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ที่ใช้ในการค้าเชิงพาณิชย์ได้อย่างครอบคลุมด้วยการพัฒนาช่องทางการค้าผ่านหน้าร้านและสาขาให้ทำงานอย่างรวดเร็ว ก้าวทันช่องทางออนไลน์ที่มีความรวดเร็วในการตอบสนอง (Speed to Market)
ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ ออกแบบโซลูชันด้านการบริการ AllConnect Services มาเพื่อตอบโจทย์ความความท้าทายเหล่านี้ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ระดับสูงเป็นรากฐานให้กับการบริการปลายทางทุกจุดที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ทำให้เกิดแนวโน้ม ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจ หากมองโดยภาพรวมกระบวนการทางธุรกิจแบบครบวงจรจะมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อตรวจหาและลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน รวมถึงสร้างประสิทธิภาพให้กระบวนการทางธุรกิจมีความคล่องตัวและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
นอกจากนี้โซลูชัน AllConnect Services ของดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ จะช่วยผลักดันการทำงานของโซลูชันทางธุรกิจที่ทำงานร่วมกันในโลกแห่งการเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นผ่านบริการเหล่านี้
● บริการด้านการบริหารอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบครบวงจร โซลูชัน AllConnect Services ของดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ สามารถให้บริการบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้การทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพ แบ่งเบาภาระทางด้านไอทีหนัก ๆ ที่องค์กรทั้งหลายต่างเคยเผชิญ การบริหารการจัดการ การจัดหา การส่งมอบเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับใช้งานในแต่ละวัน รวมไปถึงแอปพลิเคชันต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน และยังมีการแสดงรายงานผลการทำงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นไปตลอดจนจบวงจร ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ จะช่วยบริหารจัดการ เฝ้าสังเกตการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างกระบวนการทางธุรกิจและระบบจัดการผ่านหน้าร้านที่ประสบผลสำเร็จ
● การบริหารจัดการระบบภายในสาขาธนาคารและระบบการค้าผ่านช่องทางหน้าร้านแบบครบวงจร มอบบริการทางด้านไอทีตามลักษณะเฉพาะขององค์กรเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันเหมาะสม มอบการบริหารจัดการระบบภายในร้านค้าหรือโครงสร้างพื้นฐานของสาขาธนาคารแบบครบวงจร ผู้ประกอบการค้าปลีกและสถาบันการเงินจะได้รับผลประโยชน์จากความสามารถในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน รายการค่าใช้จ่ายทั้ง หมดที่เป็นไปอย่างโปร่งใส ในขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมเครือข่ายการทำงานภายในร้านค้าหรือระบบการทำงานทางด้านไอทีได้เช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถก้าวตามทันสถานการณ์ของธุรกิจค้าปลีกที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้บริโภคเป็นหลัก
● บริการ ATM-as-a-Service ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ ให้บริการดำเนินการติดตั้งระบบ Self-service ของธนาคารทั่วทั้งระบบ สร้างความพร้อมในการใช้งานและปรับขยายฟังก์ชันของระบบการจ่ายเงินให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น บริการ ATM-as-a-Service ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำเนินงานภายใน ลดต้นทุนรวมได้ (TCO) สร้างความมั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การทำธุรกรรมด้วยตนเองที่น่าพึงพอใจ
● บริการติดตั้งระบบสำหรับสถาบันการเงินและร้านค้าปลีกแบบครบวงจร ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ มอบบริการพร้อมทักษะความเชี่ยวชาญที่มีความยืดหยุ่น สามารถเลือกประเภทได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบตามความต้องการจำเพาะ การนำไปใช้งาน การติดตั้งระบบที่ตรงต่อเวลาและอยู่ภายใต้งบประมาณ สามารถทำงานบนสภาพแวดล้อมแบบมัลติเวนเดอร์ได้ บริการเหล่านี้ต่อยอดมาจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม ระบบการบริหารจัดการโครงการ ทักษะความเชี่ยวชาญระดับภูมิภาคและระดับโลก ครอบคลุมการบริหารจัดการของซัพพลายเออร์และผู้ถือประโยชน์ร่วมทุกราย

นายชูเกียรติ เจียเจษฎากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า โซลูชันการบริการ AllConnect Services ของดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ ใช้ประโยชน์จากความรู้เชิงการตลาดระดับโลกของเรา ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม แนวคิดที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (Consumer-centric) ที่มองจากความต้องการของลูกค้าเพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว รากฐานที่สำคัญภายใต้โครงสร้างพื้นฐานด้านบริการของเราจะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความทุ่มเท พร้อมจัดสรรโซลูชันแบบบูรณาการระดับอุตสาหกรรมชั้นนำให้แก่ผู้ใช้บริการ เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ ในขณะเดียวกันลูกค้าของเราก็มั่นใจได้ว่าทีมงานของพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนจากทีมงานของพวกเราอย่างเต็มที่
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Diebold Nixdorf AllConnect Services ได้ที่ https://www.dieboldnixdorf.com/en-us/whats-happening/services