เนื้อหาวันที่ : 2018-03-23 15:37:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 306 views

จุฬาฯ ร่วมกับพันธมิตรเปิดตัว “เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม” ปั้นสยามสแควร์เป็นสังคมอุดมปัญญาและย่านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม

จุฬาฯ ผสานพลังความร่วมมือการไฟฟ้านครหลวง ไทยเบฟเวอเรจ และธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (Siam Innovation District) เพื่อให้เป็นเวทีสังคมอุดมปัญญาและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม คิกออฟเปิดตัวด้วยงาน “Our Futures 2030” ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมสร้างอนาคต สู่ยุค 2030” ชวนผู้ร่วมงานข้ามเวลาไปอยู่ในยุค 2030 ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง พร้อมเปิดเวทีโชว์นวัตกรรมสุดล้ำจากนวัตกรรุ่นใหม่

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่านวัตกรรมไม่ได้มีบทบาทแค่เพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สิ่งสำคัญที่สุดคือนวัตกรรมจะต้องเป็นกลไกในการเสริมพลังให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทเชิงรุก เป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เป็นการสร้างความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการเมืองนวัตกรรมแห่งสยามนับเป็นแนวคิดที่ดีที่จะสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาด้านนวัตกรรมของประเทศไทย โดยสนับสนุนนวัตกรทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน สนับสนุนด้านงานวิจัย หรือเป็นศูนย์กลางตลาดเพื่อมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางโดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
“เมืองนวัตกรรมแห่งสยามจะเป็นตัวอย่างสำคัญของการสร้างพื้นที่ความร่วมมือที่ใช้การมองอนาคตและความท้าทายสังคมมาเป็นโจทย์ของการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ของสังคมร่วมกันของหลายภาคส่วน ผลักดันนวัตกรรมดังกล่าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในวงกว้างต่อไป ไม่เพียงเป็นการศึกษาวิจัยที่ขึ้นหิ้งอย่างที่เป็นมาในอดีต” ดร.สุวิทย์กล่าวเสริม

 

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเมืองนวัตกรรมแห่งสยามที่ต้องการจะสร้างสังคมอุดมปัญญาให้เกิดขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยให้สังคมไทยปรับตัวก้าวตามทันความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอนวัตกรรมสู่สาธารณะในวงกว้าง จึงได้มีการจัดงาน Our Futures 2030 ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมสร้างอนาคต ขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม2561 ที่บริเวณศูนย์การค้าสยามสแควร์วันและทางเชื่อมสถานี BTS สยามเพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อข้ามเวลาไปอยู่ในยุค 2030 ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง โดยดำเนินการผ่านการมองอนาคต 3 ประเด็น คือชีวิตความเป็นอยู่ การคมนาคม และการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งจะจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ

 

  • เวทีสัมมนาสาธารณะเรื่อง อนาคต” (Futures Public Forum) เวทีที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคเอกชน ประชาสังคม และนักวิชาการมาพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันเรื่องอนาคตเพื่อให้เกิดมุมมองเรื่องอนาคตที่หลากหลาย กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะร่วมกันสร้างอนาคต
  • งานเทศกาลภาพยนตร์แห่งอนาคต (FuturesFilm Festival) กิจกรรมสร้างการรับรู้สาธารณะเรื่องอนาคตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและสังคม ผ่านสื่อภาพยนตร์ โดยความร่วมมือกับองค์กรทางวัฒนธรรมจาก 3 ประเทศ คือบริติชเคาน์ซิล สหราชอาณาจักร, สถาบันเกอเธ่ เยอรมนี และเจแปนฟาวน์เดชั่น ญี่ปุ่น
  • นิทรรศการจากอดีตสู่อนาคต (Futures Exhibitionนำเสนอพัฒนาการของประเทศโดยย่อ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมการเดินทางสู่ความเป็นไปได้ของอนาคตที่หลากหลายเพื่อร่วมกันค้นหาว่าเราจะมาร่วมกันกำหนดอนาคตที่ต้องการได้อย่างไร
  • พื้นที่กลางสาธารณะร่วมสร้างอนาคต (Futures Online Platform) กลไกในการทดลองกระบวนการร่วมสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้และนวัตกรรมที่ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมกำหนดได้ในหลากหลายระดับ ทั้งในระดับความคิด การสนับสนุน จนถึงขั้นของการลงมือทำให้เกิดขึ้น 

 

โดยเมืองนวัตกรรมแห่งสยามจะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมสร้างอนาคตเพื่อให้เกิดการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนอย่างต่อเนื่องผ่าน The Futures Lab (หรือห้องทดลองแห่งอนาคต) นอกจากนี้ในงานเปิดตัวยังมีการพูดคุยกับ BNK48 ในหัวข้อ City of New Generation รวมทั้งการจัดตลาดนัดนวัตกรรม นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นจากโครงการเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ https://siaminnovationdistrict.com/our-futures-2030/