เนื้อหาวันที่ : 2018-03-22 09:54:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 587 views

ดักท์เนท (ไทยแลนด์) จับมือพาร์ทเนอร์จัดสัมมนาใหญ่

บริษัท ฟุกางาว่า จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ ดักท์เนท (ไทยแลนด์) ร่วมกับ บริษัท ไทย โกลบอล เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ในเครือของบริษัท ฤทธา จำกัด จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Defining the Ultimate Conditions Towards Sustaining (DUCTs) engineering for building” ภายใต้แนวคิด “การกำหนดเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบพัฒนาระบบ (ท่อดักท์) ภายในอาคาร” ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท

นายคาซุมิ ฟุกางาว่า ประธานกรรมการ บริษัท ดักท์เนท (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้หลายๆ หน่วยงานตื่นตัว และให้ความสนใจในเรื่องการประหยัดพลังงานมากขึ้น บริษัท ฟุกางาว่า จำกัด  ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบและผลิตท่อดักท์ HVAC ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นบริษัทแม่ของบริษัทดักท์เนท (ไทยแลนด์) จำกัด จัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการก่อสร้างและออกแบบอาคาร รวมทั้งการวางระบบท่อดักท์ภายในอาคาร โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสู่แนวทางการพัฒนาวงการวิชาชีพธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องวิศวกรรมและการวางระบบได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้”

โดยภายในงานสัมมนามีบุคลากรด้านงานออกแบบและที่ปรึกษางานวิศวกรรม งานวางระบบ รวมทั้งเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง วิศวกร สนใจเข้าร่วมงานกว่า 50 ท่าน เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ และผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง