เนื้อหาวันที่ : 2007-11-06 10:55:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2513 views

แอลพ์ส อิเล็กทริก พัฒนาเซนเซอร์วัดความดันแบบประจุไฟฟ้า

แอลพ์ส อิเล็กทริก ได้ทำการพัฒนาเซนเซอร์วัดความดันแบบประจุไฟฟ้า ในตระกูล HSPC Series สำหรับวัดค่าความดันประเภทต่าง ๆ เช่น ความดันลมยางรถยนต์ ความดันอากาศ และความดันเลือด

แอลพ์ส อิเล็กทริก ได้ทำการพัฒนาเซนเซอร์วัดความดันแบบประจุไฟฟ้า (ในตระกูล HSPC Series) สำหรับวัดค่าความดันสัมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เซนเซอร์ดังกล่าวสามารถใช้เพื่อวัดความดันประเภทต่าง ๆได้มากมาย เช่น ความดันลมยางรถยนต์ ความดันอากาศ และความดันเลือด โดยบริษัทจะเริ่มจำหน่ายสินค้าตัวอย่างตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป

.

เซนเซอร์ในตระกูล HSPC series สามารถตรวจวัดความดันอากาศ ความดันเลือด และความดันอื่นๆได้ด้วยการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า ความดันจะถูกตรวจวัดเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงจนส่งผลให้เมมเบรนบนอิเล็กโทรดหรือที่เรียกว่า ไดอะแฟรมมีการยืดหยุ่นจนเกิดการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรด โดยระดับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นคลื่นไฟฟ้าต่อไป

.

เซนเซอร์วัดความดันแบบประจุไฟฟ้ามีลักษณะพิเศษด้วยคุณสมบัติที่มีความไวสูงและประหยัดกระแสไฟฟ้า ดังนั้นระบบตรวจวัดความดันซึ่งนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปใช้ก็จะกินพลังงานน้อยมากถึงระดับไมโครแอมแปร์ นับเป็นการประหยัดกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

.

นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์นี้ยังประกอบด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งได้รับการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปี ทั้งเทคโนโลยีฟิล์มแผ่นบาง เทคโนโลยีประมวลผลความแม่นยำสูง และเทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อ โดยบริษัทสามารถผลิตเซนเซอร์วัดความดันแบบประจุไฟฟ้าขนาดบางและเล็กที่สุด (กว้าง 4.8 มม. ยาว 4.8 มม. สูง 1.8 มม.) ในวงการอุตสาหกรรมได้ด้วย

.

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติในการลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างการวัดความดัน นอกจากนั้นหีบห่อที่ทำจากเซรามิกยังสามารถต้านทางการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิด้วย จึงทำให้สามารถใช้งานได้ในสภาพอุณหภูมิที่แตกต่างหลากหลาย แม้แต่กับรถยนต์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลา