เนื้อหาวันที่ : 2007-11-06 10:22:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1510 views

อาร์เอสเอ เปิดตัวโซลูชันการบริหารความเสี่ยงสำหรับอุตสาหกรรม

โซลูชันที่มุ่งเน้นข้อมูลช่วยให้สถาบันการเงินลดความเสี่ยงของข้อมูลที่เกิดจากโครงการธุรกิจสำคัญ ๆ เผยโฉมโซลูชันการบริหารความเสี่ยงของข้อมูล สำหรับสถาบันการเงินทั่วโลก

โซลูชันที่มุ่งเน้นข้อมูลช่วยให้สถาบันการเงินลดความเสี่ยงของข้อมูลที่เกิดจากโครงการธุรกิจสำคัญ ๆ อาร์เอสเอ กลุ่มธุรกิจการรักษาความปลอดภัยของอีเอ็มซี เผยโฉมโซลูชันการบริหารความเสี่ยงของข้อมูล สำหรับสถาบันการเงินทั่วโลก

.

การบริหารความเสี่ยงของข้อมูลหมายถึงกระบวนการที่รัดกุมสำหรับการติดตามข้อมูลภายในสถาบันการเงิน โดยเผยให้เห็นถึงจุดที่มีความเสี่ยง เพื่อจัดหามุมมองที่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วทั้งองค์กร การปรับใช้โซลูชันการบริหารความเสี่ยงของข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยีของอาร์เอสเอและอีเอ็มซี รวมถึงบริการใหม่ๆ แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และเครือข่ายคู่ค้า จะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถแก้ไขปัญหาท้าทายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสำรวจตลาดใหม่ๆ ความร่วมมือ รูปแบบธุรกิจ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความเชื่อมั่นสูงสุด

.

อาร์เอสเอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอีเอ็มซี ตระหนักว่าการคุ้มครองระบบไอทีเป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการข้อมูล อาร์เอสเอแนะนำให้สถาบันการเงินปรับใช้โซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในทุกขั้นตอนตลอดอายุการใช้งานของข้อมูล โซลูชันดังกล่าวประกอบด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่เป็นผู้นำตลาด รวมถึงบริการใหม่ๆ และเครือข่ายพันธมิตรและคู่ค้าที่กว้างขวาง

.

"ในขณะที่โลกปัจจุบัน รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจในด้านต่างๆ มีลักษณะซับซ้อนและเป็นดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก็พัฒนาไปในทิศทางดังกล่าวเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของภาคธุรกิจการเงิน กล่าวคือ สถาบันการเงินเริ่มตระหนักว่า เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและขยายเติบโตอย่างต่อเนื่อง จำเป็นที่จะต้องเลิกใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยงในลักษณะที่แยกออกจากกันเป็นส่วน ๆ แล้วหันมาใช้แนวทางการบริหารจัดการแบบครบวงจร

.

โดยครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และรองรับฐานลูกค้าทั้งหมดอย่างทั่วถึง" อาร์ต คอวิเอลโล รองประธานบริหารของอีเอ็มซี คอร์ปอเรชัน และประธานบริษัทอาร์เอสเอ กล่าว "และตรงจุดนี้เองที่ความเชี่ยวชาญและโซลูชันของเราจะเป็นประโยชน์แก่สถาบันการเงิน ทั้งนี้ อาร์เอสเอได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงินเกือบ 9,000 ล้านรายทั่วโลก สำหรับการแก้ไขปัญหาท้าทายด้านความปลอดภัยที่ซับซ้อนและมีความอ่อนไหวมากที่สุด"

.

ในฐานะที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า อาร์เอสเอนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้สถาบันการเงินสามารถปรับใช้โซลูชันสำหรับการบริหารความเสี่ยงของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่อีเอ็มซี

.

นำเสนอโซลูชันที่ดีเยี่ยมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลอย่างชาญฉลาด อาร์เอสเอก็ช่วยให้องค์กรต่างๆ บริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และคุ้มครองการเชื่อมต่อระยะไกล การเข้าใช้เว็บแอพพลิเคชัน การเข้าถึงข้อมูลบัญชีสำหรับองค์กรและลูกค้า แนวทางการบริหารความเสี่ยงของข้อมูลโดยอาศัยโซลูชันของอาร์เอสเอและอีเอ็มซี จะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถจัดการโครงการสำคัญๆ ต่อไปนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:

.

          1. รักษาความต่อเนื่องในการดำเนินงาน 

          2. แก้ไขปัญหาท้าทายในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

          3. ขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ 

          4. ปรับปรุงความเชื่อมั่นของลูกค้า 

          5. ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

.

บริการใหม่

ฝ่ายบริการระดับมืออาชีพของบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อโซลูชันของอาร์เอสเอ โดยช่วยให้สถาบันการเงินได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากแนวทางการบริหารความเสี่ยงของข้อมูล ด้วยการขยายบริการใหม่สองบริการ ได้แก่

.

บริการพัฒนาโครงการด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Program Development) ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการโครงการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหลายๆ โครงการ ภายใต้แผนการพัฒนาในระดับโครงการ ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริการดังกล่าวได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเข้าใจที่ดีอยู่แล้วเกี่ยวกับปัญหาช่องว่างและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 

.

โดยส่วนประกอบสำคัญก็คือ การประเมินช่องว่างด้านความปลอดภัยของข้อมูล หรือการตรวจสอบและผนวกรวมผลการประเมินก่อนหน้านี้ เพื่อช่วยพัฒนาแผนงานลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในช่วง 18-24 เดือน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองความต้องการอื่นๆ ทางด้านธุรกิจได้อย่างเหมาะสม บริการนี้จะจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการลดช่องว่าง แล้วจับคู่กิจกรรมเหล่านี้เข้ากับโครงการควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย และจากนั้นก็ผสานรวมเป็นโครงการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของอาร์เอสเอสำหรับการพัฒนาโครงการด้านความปลอดภัย

.

บริการประเมินความเสี่ยงของข้อมูล (Information Risk Assessment) เป็นการประเมินขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงข้อมูลภาพรวมที่เป็นระบบเกี่ยวกับความสามารถขององค์กรในเรื่องการคุ้มครองข้อมูล รวมทั้งนำเสนอแผนงานที่เหมาะสมสำหรับการลดความเสี่ยง บริการดังกล่าวอ้างอิงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม โดยครอบคลุมถึงการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร นโยบาย การปกป้องข้อมูล การพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ การเข้าถึง และการควบคุมความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคนิคและธุรกิจ

.

เครือข่ายคู่ค้าและพันธมิตร

เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มีอยู่ อีเอ็มซีและอาร์เอสเอจึงได้จัดตั้งกลุ่มคู่ค้าและพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรม โดยสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำเทคโนโลยี ผู้คิดค้นนวัตกรรม ผู้ติดตั้งระบบ และผู้ให้บริการทั่วโลก เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าโซลูชันของอาร์เอสเอจะสามารถใช้งานร่วมกับสภาพแวดล้อมของลูกค้าได้อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ

.

"แนวทางที่เหมาะสมของอาร์เอสเอ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน และเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นผู้นำตลาด จะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถระบุและจำแนกประเภทความเสี่ยงทางด้านข้อมูลได้อย่างเหมาะสม กำหนดนโยบายและกระบวนการที่เพียงพอสำหรับการรองรับเป้าหมายทางธุรกิจ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของอุตสาหกรรม และติดตั้งเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเพื่อคุ้มครองข้อมูลสำคัญทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ" จิม เมลวิน รองประธานฝ่ายการตลาดและโซลูชันความปลอดภัยของอาร์เอสเอ กล่าว