เนื้อหาวันที่ : 2007-10-31 09:14:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1793 views

ทัช พร็อพเพอร์ตี้ เร่งชี้ขาด 30,000 อาคาร ต้องตรวจสอบก่อนสิ้นปี

ทัช พร็อพเพอร์ตี้ สานต่อคำสั่งกรมโยธาธิการภายหลังอนุมัติคำสั่งให้ 30,000 อาคารทั่วประเทศ ต้องตรวจสอบสภาพอาคารให้เรียบร้อยก่อนสิ้นปี ส่งทีมเดินหน้าเจาะทุกอาคาร เพื่อชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบอาคาร พร้อมเตือนให้เลือกมืออาชีพเข้ามาดำเนินงาน

ทัช พร็อพเพอร์ตี้ สานต่อคำสั่งกรมโยธาธิการภายหลังอนุมัติคำสั่งให้ 30,000 อาคารทั่วประเทศ ต้องตรวจสอบสภาพอาคารให้เรียบร้อยก่อนสิ้นปี ส่งทีมเดินหน้าเจาะทุกอาคาร เพื่อชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบอาคาร พร้อมเตือนให้เลือกมืออาชีพเข้ามาดำเนินงาน

.

นายชาญ ศิริรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเจ้าของอาคารจำนวนมาก เริ่มคำนึงถึงความสำคัญของการตรวจสอบอาคาร หลังกรมโยธาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงให้อาคารที่เข้าข่าย 9 ประเภท โดยอาคารทั้ง 9 ประเภทนี้ จะต้องทำการตรวจสอบอาคารให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนธันวาคมศกนี้ โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โดยมีระยะเวลาให้เจ้าของอาคารดำเนินการตรวจสอบและส่งรายงานฉบับแรกภายใน 2 ปี ดังนั้นอาคารที่ไม่ได้รับการยกเว้นจึงต้องส่งรายงานฉบับแรกภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2550 และจะต้องทำการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยในขณะนี้มีอาคารที่เข้าข่ายที่ต้องถูกตรวจสอบอาคารมีจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 30 ,000 อาคารทั่วประเทศไทย

.

"ทั้งนี้เจ้าของอาคารควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบอาคาร โดยเลือกบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์เข้ามาตรวจสอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดและความมั่นใจในผลการตรวจสอบที่แม่นยำ โดยประโยชน์ที่เจ้าของอาคารจะได้รับจากการดำเนินการตรวจสอบอาคารมีมากมาย อาทิ ได้รับทราบข้อมูลสภาพอาคารที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะสะดวกต่อการดูแล รักษา หรือซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร นอกจากนี้ ผู้ใช้อาคารยังมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งยังได้รับการดูแลรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถยืดอายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารให้ยาวนานขึ้น และอาคารที่มีระบบการตรวจสอบและดูแลรักษาได้มาตรฐาน ย่อมมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าอาคารที่ไม่มีการตรวจสอบ" นายชาญ ศิริรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าว

.

ด้านนายสมชาย ชุ่มรัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวถึงเจ้าของอาคารที่ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบอาคารว่า "ตามพรบ.ควบคุมอาคาร ว่าด้วยการตรวจสอบอาคารนั้น กำหนดให้อาคาร 9 ประเภท จะต้องทำการตรวจสอบ และยื่นเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2550 นี้ โดยไม่มีการละเว้น ซึ่งพรบ. ฉบับนี้ที่ออกมานั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้อาคาร และเจ้าของอาคาร รวมไปถึงป้ายขนาดใหญ่ ให้คงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งนี้ กรมโยธาฯไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าไปตรวจสอบเองได้ทั้งหมด จึงให้ผู้ตรวจสอบบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางกรมโยธาฯ แล้ว เข้ามาตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างและระบบต่างๆ ไม่ใช่เป็นการจับผิด หรือข่มขู่เจ้าของอาคารแต่อย่างใด แต่ทำไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นหลัก"

.

นาวาอากาศเอก พิชัย อนุรักษ์บัณฑิต ร.น. ที่ปรึกษาฝ่ายงานระบบ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้ดูแลอาคาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ กล่าวว่า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ ให้ความสำคัญกับเรื่องการตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอาคารเป็นอย่างมาก ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักขององค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะอาคารศูนย์การค้าทั้ง 3 แห่ง ซึ่งปกติจะมีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก เราจึงต้องมุ่งเน้นด้านการตรวจสอบแบบละเอียดอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญ คือ เราต้องเลือกบริษัทที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านนี้เข้ามาดูแลแบบครบวงจร ซึ่งที่ผ่านมาได้ผลคุ้มค่า เพราะสร้างความมั่นใจให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าของศูนย์การค้าทั้ง 3 แห่งได้เป็นอย่างดี จึงอยากจะเชิญชวนให้อาคารที่เข้าข่ายร่วมตรวจสอบด้วย"

.

สำหรับ ทัช พร็อพเพอร์ตี้ นั้น เราถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการตรวจสอบอาคาร ปัจจุบันมีลูกค้าที่วางใจให้เราเข้าไปตรวจสอบอาคารรวม 24 ราย และอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกกว่า 30 ราย ซึ่งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพในการให้บริการในด้านดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทัช พร็อพเพอร์ตี้ อยากกระตุ้นให้เจ้าของอาคารเล็งเห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบอาคาร ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปแนะนำและชี้ให้เห็นประโยชน์ของการตรวจสอบอาคาร รวมถึงการเลือกผู้ตรวจสอบอาคารมืออาชีพเป็นเรื่องที่จำเป็น ซึ่งได้รับผลตอบรับดีมาก ทั้งนี้ หากเจ้าของอาคารท่านใดอยากขอคำปรึกษาเรายินดีให้คำปรึกษา โดยสามารถสอบถามได้ที่ 02 661-7333 ซึ่งเราจะมีผู้มีประสบการณ์คอยให้ข้อมูลอยู่ตลอด" นายชาญ ศิริรัตน์ กล่าว

.

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับมืออาชีพ ในเครือของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท โดยให้บริการครอบคลุม 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร, ธุรกิจบริหารงานขายโครงการ, ธุรกิจบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัย และธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทัชมีรูปแบบการบริหารและการจัดการที่ทันสมัย ใส่ใจในทุกรายละเอียดเหมือนเป็นโครงการของทัชเอง และยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับทุกการลงทุนอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-7333 หรือ www.touchproperty.co.th

.

ประเภทอาคารประเภทที่ต้องรับการตรวจสอบ 

          1. อาคารสูง ที่มีคนเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป 

          2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป 

          3. อาคารชุมนุมคน เพื่อกิจกรรมสาธารณะ โดยมีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตร.ม. หรือสามารถรองรับคนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป 

          4. โรงมหรสพ 

          5. โรงแรม ( 80 ห้องขึ้นไป) 

          6. สถานบริการ (พื้นที่ 200 ตร.ม. ขึ้นไป) 

          7. อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัย (พื้นที่ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป) 

          8. โรงงาน (มากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป) 

          9. ป้ายบนดินสูง 15 ม. หรือพื้นที่ 50 ตร.ม. และป้ายบนอาคารพื้นที่ 25 ตร.ม.