เนื้อหาวันที่ : 2018-02-15 17:48:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 359 views

ฟีโบ้ จับมือ แอนคา ผู้ผลิต ซีเอ็นซี ชั้นนำรายใหญ่ของโลก พัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมผุดโรงงานสายการผลิตในเขตอีอีซี

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สร้างความร่วมมือกับ บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องซีเอ็นซีชั้นนำรายใหญ่ของโลก ในการพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม-ซีเอ็นซี เปิดโรงงานสายการผลิตในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก-อีอีซี

ANCA ผู้ผลิตเครื่องจักร CNC ชั้นนำระดับโลกมีส่วนแบ่งการตลาดสูงในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มองเห็นศักยภาพและโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรม S-Curve ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เข้ามาลงทุนในประเทศไทย แตกยอดธุรกิจใหม่พัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อใช้งานร่วมกับ CNC สำหรับงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและสร้างกำลังคน ANCA ตกลงทำความร่วมมือกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) “แหล่งวิทยาการและงานวิจัยหุ่นยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ด้วยเห็นถึงศักยภาพบุคลากร และผลงานการทำงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้จริง ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินงานมา 23 ปี

นายชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาของฟีโบ้ มจธ.ือฉพาะทางด้านระบบอัตโนมัติ  กล่าวถึงความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ แสดงถึงความมั่นใจของ บริษัทข้ามชาติด้านเทคโนโลยี ในนโยบายของรัฐบาลไทยที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมใหม่หลายอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นฐานสำคัญ ความร่วมมือนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับคณาจารย์ วิศวกร นักศึกษา ที่จะได้มีโอกาสร่วมมือทำงานกับ ANCA บริษัทที่มีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง การทำงานจริงจังระหว่างสองหน่วยงานนี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เน้นการเรียนรู้แบบ Work-Integrated Learning (WIL) จนเกิดการรู้จริง ด้านทฤษฎีออกแบบ-สร้างได้ (Practical Hands on) เกิดผลงานที่นำไปใช้งานจริงในอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบนี้ที่ต้องตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้านงานวิจัยและพัฒนา ผลิตกำลังคนที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนากำลังคนนั้นจะร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยสัตหีบ ในพื้นที่อีอีซี ที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงงานของบริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ด้าน คุณญาณิศา นิลวงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงการเลือกฟีโบ้ มจธ. เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ร่วมครั้งนี้ เป็นความประสงค์ของสำนักงานใหญ่ในออสเตรเลีย ที่คัดเลือกสถาบันการศึกษาด้วยคำนึงถึงประสบการณ์ของบุคลากร ชื่อเสียงที่ดี และโอกาสความสำเร็จของโครงการ อีกทั้งยินดีที่จะร่วมสร้างกลุ่มนักศึกษาซึ่งมีพื้นฐานดีให้เพิ่มทักษะขั้นสูงเฉพาะทางด้านระบบอัตโนมัติ เพราะอนาคตนักศึกษากลุ่มนี้จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ รวมถึงอาจกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับบริษัทฯ

สำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ นับว่าเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ภายในเวลา 1-3 ปีจากนี้ ความต้องการใช้งานจะเพิ่มขึ้นสูงอย่างก้าวกระโดดจากการเผชิญภาวะแรงงานขาดแคลน รวมถึงจากการผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0