เนื้อหาวันที่ : 2007-10-24 11:38:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2963 views

ผู้บริโภค ทั่วโลกพร้อมเปลี่ยนไปใช้บริการบริษัทลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผู้คนในประเทศตลาดใหม่กว่า 89% ของผู้ตอบแบบสอบถามจะเปลี่ยนไปใช้บริการของบริษัทด้านพลังงานที่มีสินค้าหรือบริการที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนในปริมาณน้อยกว่าปกติ

ผู้คนในประเทศตลาดใหม่ให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อนมากกว่าประเทศอื่น ๆ 89% ของผู้ตอบแบบสอบถามจะเปลี่ยนไปใช้บริการของบริษัทด้านพลังงานที่มีสินค้าหรือบริการที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนในปริมาณน้อยกว่าปกติ

.

จากการศึกษาเรื่องภาวะโลกร้อนซึ่งได้รับการเผยแพร่โดยบริษัท Accentureแสดงให้เห็นว่า เกือบ 9 ใน 10 ของผู้บริโภคทั่วโลกต้องการเปลี่ยนไปใช้บริการหรือสินค้าของบริษัทด้านพลังงานที่ช่วยลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

.

การศึกษาดังกล่าวซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากผู้บริโภค 7,500 คน ใน 17 ประเทศ ทั้งในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย เปิดเผยว่า 89% ของผู้ตอบแบบสอบถามจะเปลี่ยนไปใช้บริการของบริษัทด้านพลังงานที่มีสินค้าหรือบริการที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนในปริมาณน้อยกว่าปกติ

.

ผู้ตอบแบบสอบถามจากทั่วโลกมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งประเทศตลาดใหม่ดูจะมีความกังวลในเรื่องนี้มากที่สุด โดยกว่า 97% ของผู้ตอบแบบสอบถามในบราซิล จีน และอินเดีย มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน โดยกว่า 85% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลก และ 98% ของผู้ตอบแบบสอบถามในสามประเทศตลาดใหม่ เชื่อว่าภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของพวกเขา ในขณะที่ในยุโรปมีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 73% ที่คิดเช่นนั้น

.

ผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศตลาดใหม่ยังเป็นกลุ่มที่มีความตระหนักรู้มากที่สุดว่า ประเทศของตนต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ ตัวอย่างเช่น กว่า 82% ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศตลาดใหม่ หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ (เทียบกับค่าเฉลี่ย 68% ของผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศอื่นๆ) นอกจากนั้นกว่า 82% ยังหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารที่นำเข้าทางเครื่องบิน (เทียบกับค่าเฉลี่ย 63% ของผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศอื่นๆ)

.

9 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีทัศนคติในแง่ลบกับบริษัทด้านพลังงานที่ไม่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับปัญหาโลกร้อน นอกจากนั้นกว่า 54% ยังต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการไฟฟ้าและแก๊ส ถ้าผู้ให้บริการรายปัจจุบันไม่ดำเนินการอย่างจริงจังในการแก้ปัญหาโลกร้อน และกว่า 61% ก็จะเปลี่ยนผู้ให้บริการน้ำมันเช่นกัน

 .

นอกจากนั้นแล้ว 64% ของผู้ตอบแบบสอบถามยังยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่ม (เฉลี่ย 11% จากราคาเดิม) เพื่อสินค้าและบริการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าเดิม

 .

"ผลการสำรวจของ Accenture แสดงให้เห็นว่า แม้ผู้ให้บริการด้านพลังงานจะเป็นธุรกิจแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน แต่ก็มีแนวโน้มว่าผลกระทบดังกล่าวจะแพร่กระจายไปยังภาคส่วนอื่นๆไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแซนเดอร์ แวน นัวร์เดนเด้ หัวหน้าฝ่ายบริหารของ Accenture กล่าว ตั้งแต่บริษัทน้ำมันและก๊าซ ไปจนถึงบริษัทค้าปลีก บริษัทด้านการเงิน และภาครัฐบาล ไม่มีภาคส่วนใดที่สามารถต้านทานพลังของผู้บริโภคได้"

 .

จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า ผู้คนให้ความสำคัญกับปัญหาโลกร้อนเนื่องจากทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขา โดยกว่า 85% ของผู้ตอบแบบสอบถามตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน "อย่างมาก" หรือ "ค่อนข้างมาก" และอีกกว่า 81% เชื่อว่าภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของพวกเขา

 .

ในขณะที่กว่า 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพอากาศและระบบนิเวศน์ และ 74% เชื่อว่าภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของผู้คนด้วย

 .

"ทัศนคติของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนับเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งผลให้บริษัทเหล่านั้นมีความได้เรียบด้านการแข่งขันและได้รับความสนใจจากผู้บริโภค" นายแวน นัวร์เดนเด้ กล่าว

 .

การศึกษาดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคได้ลงมือทำบางอย่างเพื่อรับมือกับปัญหาโลกร้อนแล้ว โดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากนำกระดาษและพลาสติกมารีไซเคิล "บ่อยครั้ง" (71%) ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้ (62%) ปิดเครื่องทำความร้อนหรือเครื่องปรับอากาศที่บ้าน (61%) และใช้หลอดไฟแบบประหยัด (59%) นอกจากนั้นกว่า 41% ยังซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุรีไซเคิลได้อยู่เป็นประจำ

 .

การศึกษาภาวะโลกร้อนของ Accenture อ้างอิงจากการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ของผู้บริโภค 7,526 คน ใน 17 ประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นการรวบรวมความเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน โดยทำการสำรวจทั้งในอเมริกาเหนือ (ผู้ตอบแบบสอบถาม 1,511 คน) ยุโรป (ผู้ตอบแบบสอบถาม 3,512 คน) ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย (ผู้ตอบแบบสอบถาม 1,001 คน) รวมถึงในประเทศตลาดใหม่อย่างบราซิล จีน และอินเดีย (ผู้ตอบแบบสอบถาม 1,502 คน) การสำรวจดังกล่าวได้จากการสุ่มตัวอย่างประชากรในแต่ละประเทศ ยกเว้นในประเทศตลาดใหม่ที่ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชากรในเมืองใหญ่เท่านั้น