เนื้อหาวันที่ : 2017-12-13 17:30:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 519 views

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ฉลองสถิติจำนวนศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก TAPA มากที่สุดในไทย

  • ตอกย้ำความมุ่งมั่นของดีเอชแอลในการยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดของศูนย์กระจายสินค้า
  • ศูนย์กระจายสินค้าอีสเทิร์นเกตเวย์ที่ฉะเชิงเทราได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก TAPA เป็นแห่งที่ 10 และเป็นแห่งล่าสุดของดีเอชแอลในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองนี้

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ ประกาศความสำเร็จจากการมีศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดด้านการขนส่งสินค้า (Freight Security Requirements - FSR) จาก TAPA (Transported Asset Protection Association) มากที่สุดในประเทศไทย ส่งมอบโดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรตรวจสอบชั้นนำที่ได้รับการรับรองจาก TAPA

ศูนย์กระจายสินค้าอีสเทิร์นเกตเวย์ (Eastern Gateway Service Center) ของดีเอชแอลที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งที่ 10 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ‘FSR’ จาก TAPA นับได้ว่าดีเอชแอลครองสถิติของจำนวนศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับการรับรองจาก TAPA มากที่สุดในประเทศไทย

การรับรองมาตรฐานจาก TAPA ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีชื่อเสียงมากที่สุด สำหรับประเทศไทยนั้นบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรตรวจสอบที่ได้รับการรับรองและแต่งตั้งจาก TAPA ในระดับโลกเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า (FSR) โดยเป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าที่ปลอดภัย ซึ่งสามารถใช้ในข้อตกลงด้านธุรกิจหรือข้อตกลงด้านความปลอดภัยระหว่างผู้ซื้อและผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

การรับรองมาตรฐานด้าน FSR จาก TAPA ได้รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่ที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง โดยมีการตรวจสอบและประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ของธุรกิจนั้น ๆ ด้วย เช่น การรักษาความปลอดภัยของพื้นที่โดยรอบ กำแพงรั้วด้านนอก หลังคาและประตูทางเข้า–ทางออกสำนักงานและคลังสินค้า ระบบรักษาความปลอดภัยในด้านการออกแบบ การตรวจการณ์ การตอบสนองต่อเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ กระบวนการทำงาน การฝึกอบรม การทำหน้าที่ของพนักงาน รวมถึงเอกสาร และการตรวจสอบต่าง ๆ

ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “ความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ธุรกิจยั่งยืน สำหรับประเทศไทยธุรกิจโลจิสติกส์คิดเป็นสัดส่วน 14% ของจีดีพีโดยรวม เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการด้านธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นการให้บริการอย่างดีเยี่ยมเท่านั้น แต่รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียและความเสี่ยงในระดับสูงสุด ทำให้เราแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสมีความภูมิใจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจาก TAPA สำหรับศูนย์กระจายสินค้าเป็นแห่งที่ 10 และเรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้อยู่ในระดับสูงสุด ความสำเร็จนี้นับเป็นเครื่องยืนยันสถานะที่แข็งแกร่งของเราในอุตสาหกรรม คงความเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในประเทศไทย เราทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นเสมอว่ากระบวนการขนส่งสินค้าจนถึงการได้รับสินค้าเป็นไปอย่างปลอดภัย ทำให้พวกเขาได้มีเวลาในการพัฒนาธุรกิจ คิดกลยุทธ์ธุรกิจให้เติบโต ขยายช่องทางการขายได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องการขนส่งสินค้าอีกต่อไป”

คุณจิโรจ ณ นคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) มอบใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย TAPA
ให้กับคุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย (ซ้าย) ที่สำนักงานของบริษ้ท
ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ในประเทศไทย